events

events

Wednesday 19 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Thursday 20 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Friday 21 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Saturday 22 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Sunday 23 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Monday 24 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Guided tour

Free guided tours

Wednesday 26 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

Je tu il elle

Loop

Thursday 27 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

Je tu il elle

Loop

Friday 28 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

Je tu il elle

Loop

Saturday 29 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

Je tu il elle

Loop

Sunday 30 September 2018

 

Screening Chantal Akerman

Je tu il elle

Loop

Monday 1 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

Je tu il elle

Loop

Guided tour

Free guided tours

Wednesday 3 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Thursday 4 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Friday 5 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Saturday 6 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Sunday 7 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Monday 8 October 2018

 

Screening Chantal Akerman

D’EST

Guided tour

Free guided tours

Wednesday 10 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Thursday 11 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Friday 12 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Saturday 13 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Sunday 14 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Monday 15 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Guided tour

Free guided tours

Wednesday 17 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Thursday 18 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Friday 19 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Saturday 20 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Sunday 21 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Monday 22 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Guided tour

Free guided tours

Wednesday 24 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Thursday 25 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Friday 26 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Saturday 27 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Sunday 28 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Monday 29 October 2018

 

Dora García

Zimmer, Gespräche

Dora García

The Glass Wall

Guided tour

Free guided tours

Wednesday 31 October 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Thursday 1 November 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Friday 2 November 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Saturday 3 November 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Sunday 4 November 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche

Monday 5 November 2018

 

Dora García

The Glass Wall

Dora García

Zimmer, Gespräche