CIVA

CIVA Stichting - Internationaal centrum voor stedenbouw, architectuur en landschapsontwerp - Brussel

De CIVA Stichting draagt bij aan de ontwikkeling van een architecturale, landschappelijke en stedelijke cultuur, die vertrouwd is met de hedendaagse uitdagingen, met een bijzondere focus op Brussel.

Om haar opdracht te kunnen volbrengen, ontwikkelt de CIVA Stichting een groot aantal activiteiten en diensten, zowel intra muros als extra muros: tijdelijke en permanente tentoonstellingen, conferenties en debatten, didactische activiteiten en vormingswerk, publicaties, wedstrijden en prijzen. Daarnaast stelt ze aan het publiek een uitzonderlijk archieffonds ter beschikking, evenals bibliotheken en documentatie bestaande uit zo’n 40.000 uitgaven en tijdschriften over architectuur, stadsontwikkeling, landschappen, tuinen en stedelijke ecosystemen.

  • De pedagogische afdeling sensibiliseert de jonge bezoekers voor architectuur, erfgoed, de stedelijke omgeving en alle kunsten en ambachten die betrekking hebben op bebouwing. De afdeling richt zich ook tot kinderen, zowel individueel als in groep, en tot scholen, jongerenverenigingen en gezinnen met een hele reeks activiteiten: interactieve bezoeken en rondleidingen, didactische toolbox (speelboeken, dossiers voor leerkrachten).
  • De afdeling Moderne Architectuur bestaat uit fondsen en verzamelingen van Archives d’Architecture Moderne en het Sint-Lukasarchief; een documentatiecentrum (met onder meer biografieën, kranten- en tijdschriftenartikelen); een fototheek die materiaal en scans van de voornaamste documenten ter beschikking stelt, uitleent of opneemt in tentoonstellingen; een bibliotheek met zo’n 30.000 werken; zeldzame Belgische en buitenlandse prentenbundels; en een uitzonderlijke verzameling tijdschriften over architectuur, stedenbouw en toegepaste kunsten uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw.
  • De afdeling Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem groepeert de fondsen van de René Pechère Bibliotheek en het Centrum Paul Duvigneaud. Het documentatiecentrum biedt een uniek geheel van om en bij de 15.000 referenties in talrijke talen, die meer dan vier eeuwen productie omvatten (met een gedigitaliseerde catalogus die bestaat sinds 1996). De archiefsectie onderscheidt zich door de diversiteit aan dragers voor onderzoekers, zoals handgeschreven archieven, originele ontwerpen, foto’s, maquettes en audiovisuele documenten. Daarnaast organiseert de afdeling tentoonstellingen, tuinbezoeken, literaire prijzen, begeleidingstrajecten en conferenties.
  • De nieuwe afdeling Stedelijke Uitdagingen biedt een uitgelezen platform voor debatten over de uitdagingen van de stad, met als belangrijkste thema’s stedenbouw en architectuur, door middel van conferenties, ontmoetingen, debatten, expo’s, installaties en stadswandelingen.

Meer info: www.civa.brussels