KANAL – Centre Pompidou!

Tentoonstellingen en evenementen gedurende dertien maanden in aanloop naar de verbouwingswerken

Nog voor de Citroëngarage zal worden omgebouwd tot de grootste culturele instelling van Brussel, met een oppervlakte van 35.000 m2 gewijd aan alle vormen van creatie, biedt KANAL – Centre Pompidou een heel jaar lang een rijk gevuld programma van culturele activiteiten.

Voor de definitieve aanvang van de werken nodigt KANAL - Centre Pompidou het publiek uit om tot juni 2019 dit unieke exemplaar van architecturaal patrimonium te ontdekken. In de lokalen en vroegere ateliers, die nog in hun oorspronkelijke staat te bezichtigen zijn, zullen de bezoekers kennis kunnen maken met een interessante bladzijde uit de geschiedenis van de Citroëngarage. Mede dank zij de medewerking van het Centre Pompidou en diens uitzonderlijk rijke collecties wordt de vroegere Citroëngarage een boeiende tentoonstellingssite waarin niet enkel beeldende kunst, design, architectuur, installaties en creaties van Brusselse kunstenaars aan bod komen, maar ook livevoorstellingen die speciaal voor de gelegenheid met diverse culturele partners van de stad werden gecoproduceerd.

Een toekomstige culturele baken voor Brussel

KANAL – Centre Pompidou koestert de ambitie om een ruimte voor cultuur en uitwisseling te scheppen, om de Brusselse creatieve scène in beeld te brengen en om bij te dragen aan de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad.

Dit ambitieuze project, dat door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt gedragen, wil aan Brussel een culturele pool geven die bijdraagt tot diens uitstraling als hoofdstad van Europa. In het kader van een tienjarige samenwerkingsovereenkomst met het Centre Pompidou, zal het toekomstige KANAL – Centre Pompidou niet alleen een museum voor moderne en hedendaagse kunst herbergen, maar ook de rijke collectie architectuur en stedenbouw van de stichting CIVA. Verschillende publieksruimtes zullen worden gebruikt voor allerlei culturele activiteiten, waaronder podiumkunsten.

Een gevarieerd programma

Evenementen op maat van de plaats, met haar unieke esthetische eigenschappen en geschiedenis.

Van 5 mei 2018 tot 10 juni 2019 zal de vroegere Citroëngarage zich op een resoluut experimentele manier ontpoppen tot een platform dat openstaat voor reflectie over het museum van morgen. Het multidisciplinaire programma onder leiding van Bernard Blistène, directeur van het Musée national d’art moderne van het Centre Pompidou, wordt aangeboden in de grote ruimtes die nog maar recent hun functie verloren en in hun oorspronkelijke staat te zien zijn. Talloze projecten onderstrepen de eigenheid van het gebouw, met zijn geschiedenis, waarvan de sporen nog duidelijk merkbaar zijn in de werkplaatsen, kantoren en diverse uitrustingen.

Het programma, dat Kanal – Centre Pompidou in deze context wil plaatsen, biedt aan een groter publiek, en op een en dezelfde plaats, een gevarieerd en nog nooit eerder gebracht cultureel programma. Dit volgt de Brusselse culturele kalender en werkt onder meer samen met Kunstenfestivaldesarts, BOZAR, het Festival Performatik, Flagey, het Kaaitheater of de Raffinerie (Charleroi danse).

Het onstaan van een collectie hedendaagse kunst

Brussel is ongetwijfeld uitgegroeid tot een van de belangrijkste steden voor creatie en trekt een groot aantal kunstenaars aan. De Stichting Kanal wil dit extra in de verf zetten, zeker met het vooruitzicht op het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst.

Om de brede waaier aan artistieke creatie in Brussel in de kijker te zetten, wil de Stichting Kanal de Brusselse kunstenaars ondersteunen. Zo heeft deze voor dit aanloopjaar een tiental artiesten uitgenodigd, die door een jury werden geselecteerd, om hier een origineel werk te presenteren. Dit bestellingsbeleid is een eerste aanzet tot de opbouw van de collecties van het toekomstige museum. De werken zullen naast andere uit de collecties van het Centre Pompidou worden tentoongesteld. Elk jaar zullen er nieuwe stukken worden aangekocht om de eigen collectie aan te vullen en te verrijken.

De laureaten van dit eerste luik zijn: Younes Baba-Ali, Sadie Choua, Raffaella Crispino, Simona Denicolai & Ivo Provoost, Suchan Kinoshita, Ariane Loze, Vincent Meessen, Lazara Rosell Albear en Emmanuel Van Der Auwera.

De juryleden waren:

 • Bernard Blistène, Directeur van het musée national d’Art moderne Centre Pompidou;
 • Laurent Busine, eredirecteur van het MAC’s (Grand Hornu);
 • Hans De Wolf, hoogleraar aan de VUB;
 • Marie du Chastel, coördinator en curator van het KIKK Festival;
 • Carine Fol, artistiek directeur van De Centrale;
 • Denis Laoureux, hoogleraar ULB; 
 • Sophie Lauwers, directrice tentoonstellingen bij Bozar;
 • Cédric Libert, directeur hedendaagse architectuur CIVA;
 • Stéphanie Pécourt, directrice van de Sint-Gorikshallen;
 • Alain Servais, verzamelaar;
 • Phillip Van den Bossche, directeur van Muzee (Oostende).