MSI

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI)
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de garage Citroën-IJzer gekocht in 2015 om er een culturele pool met internationale uitstraling in onder te brengen, in lijn met de ambitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Zoals voorzien in de koopakte kan Citroën de garageactiviteiten voortzetten tot het kan verhuizen naar een nieuw gebouw, waarvan de opening eind 2017 is gepland. De MSI heeft deze verhuizing gefaciliteerd door Citroën een erfpacht te geven op een terrein aan de andere kant van het kanaal, tussen het TIR-centrum en Thurn & Taxis.

In juni 2015 heeft de MSI een internationale offerteoproep gelanceerd voor een analyse van de programmatische mogelijkheden van de site. Het winnende team, dat werd geselecteerd uit 17 kandidaten, bestaat uit de Nederlandse architect Wessel de Jonge en twee Belgische bureaus van experts. Het team heeft zijn besluiten in de zomer van 2016 ingediend.

De MSI heeft op 28 april 2017 een internationale wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerp van een architecturaal project voor de reconversie van de site.