Procedure

Internationale architectuurwedstrijd

Voor de ontwikkeling van de nieuwe Cultuurpool Citroën wordt een internationale architectuurwedstrijd uitgeschreven.
Die wedstrijd verloopt in twee fasen.

Fase 1: open oproep aan kandidaten en eerste selectie

Alle bureaus en teams die geïnteresseerd zijn in het project en die voldoen aan de deelnamecriteria worden uitgenodigd om een dossier in te dienen waarin zij de samenstelling van hun team en hun visie op de opdracht beschrijven.
De ingediende kandidaturen worden onderzocht en beoordeeld door een selectiecomité.
De criteria bestaan uit enerzijds formele voorwaarden en anderzijds intrinsieke kwaliteiten.
Na de beraadslaging behoudt het selectiecomité zeven kandidaten die de beste beoordeling kregen op basis van vooraf gedefinieerde selectiecriteria.

Fase 2: laureaat

De zeven geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een volledig ontwerp in te dienen voor de Cultuurpool Citroën.
Daarna wordt elk deelnemend bureau gevraagd om zijn project te presenteren en te verdedigen voor een internationale jury.
Na de beraadslaging selecteert de jury de laureaat van de wedstrijd die de opdracht krijgt het project uit te werken en de studies en werkzaamheden te leiden.