Wijk / Kanaal

In het hart van Brussel en midden in het bruisende kanaalgebied

Het Citroëngebouw ligt aan de Vijfhoek, het historische centrum van Brussel, in het hart van het kanaalgebied, de bruisende as die Brussel doorkruist van zuid naar noord.

De ontwikkeling van het kanaalgebied is een van de prioriteiten in de stadsplanning voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: er worden nieuwe woonwijken gebouwd die nieuwkomers zullen begroeten; het accent ligt op het creëren van werkgelegenheid; en er worden openbare ruimtes aangelegd of heringericht die de aangrenzende wijken met elkaar verbinden.

Het Citroëngebouw ligt op de oever van het Becodok, sinds enkele jaren het epicentrum van de stadsvernieuwing in het kanaalgebied. Op de rechteroever staat de grootste woontoren van het land en worden diverse andere woningbouwprojecten ontwikkeld.

Op de linkeroever wordt een uitgestrekt park aangelegd, dat het historische centrum zal verbinden met de bruisende site van Thurn & Taxis. Een nieuwe brug voor het openbaar vervoer, fietsers en voetgangers zal de twee oevers met elkaar verbinden en zal de band versterken tussen de administratieve wijk van het Noordstation en de wijk van Thurn & Taxis. Het nieuwe park van Thurn & Taxis wordt in fasen aangelegd en zal een groene verbinding met de Bockstaelwijk vormen. Op de site van Thurn & Taxis en in de omgeving zijn meerdere bouwprojecten voor woningen en kantoren in ontwikkeling. 

De huidige havenactiviteiten in het Becodok worden verplaatst naar het Vergotedok en de TACT-zone, waar nieuwe industriële installaties worden geïntegreerd in de stadsontwikkeling, waaronder de activiteiten van de Citroëngarage.

Het Saincteletteplein, het ‘voorplein’ van de toekomstige Cultuurpool Citroën, zal eveneens een grondige en al even ambitieuze facelift krijgen.