Het toekomstige KANAL-Centre Pompidou komt tot stand met u

Individuen

Werk mee aan de oprichting van het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. KANAL-Centre Pompidou steunen betekent een culturele instelling met artistieke, pedagogische en maatschappelijke doeleinden steunen.

 

Kanal-Centre Pompidou wordt een cultuurbaken: een plek voor artistieke expressie en ontdekking, debatten, ontmoetingen en overdracht.    

 

We beogen een brug te slaan tussen de diverse Brusselse gemeenschappen en het museum, aan de hand van activiteiten aangepast aan iedereen. We werken samen met culturele instellingen van de hoofdstad en promoten Belgische artiesten.

 

Uw steun is broodnodig om onze missie te verwezenlijken en de culturele rijkdom van het Gewest te ontwikkelen.

 

Met uw giften en legaat draagt u ertoe bij om de schijnwerper gericht te houden op de Belgische artistieke scene en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken of helpt u ons een collectie van moderne en hedendaagse kunstwerken op te richten om over te dragen aan de volgende generaties.

DE PROJECTEN 

Hieronder kunt u de projecten ontdekken die u mee kunt helpen verwezenlijken:
 

 

HOE GAAT U TE WERK?

Steun projecten die u na aan het hart liggen

 

Schenk uw kunstwerken aan de volgende generaties

 

Een legaat om de toekomst van de cultuur te waarborgen

 

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Voor giften vanaf € 40 per jaar overgemaakt via de Koning Boudewijnstichting geldt een belastingvermindering van 45 % van de werkelijk gedane giften (art. 145/33 WIB). 

 

CONTACT

Eléonore de Radiguès

Philanthropy Advisor

Couriel :