Gepubliceerd op
17/12/2020
© Veerle Vercauteren

KANAL zoekt Artistiek Directeur (M/V/X)

Vacature

In het kader van haar missie van regionaal belang zoekt de Stichting KANAL een artistiek directeur van wie de indiensttreding ten laatste in september 2021 voorzien is, voor een mandaat van 6 jaar (eenmalig verlengbaar met een periode van 3 jaar, dus voor maximum 9 jaar in totaal).

 

De Stichting KANAL

 

De Stichting streeft in het kader van een tienjarig structureel partnerschap met het Centre Pompidou (2017-2027) een doel na van artistieke aard. Haar hoofddoel is om in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein een multidisciplinaire plek van kunst en cultuur te creëren, een voor iedereen toegankelijke plek van uitwisseling, om zo de hedendaagse Brusselse creatie te eren en om de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad te vergroten.

 

Dit ambitieuze project, dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedragen wordt, wil in Brussel een 21ste-eeuws museum voor moderne kunst en hedendaagse multidisciplinaire creatie uitbouwen (plastische, visuele en levende kunsten) dat eveneens toegewijd is aan de rijke architecturale en stedenbouwkundige collecties van de CIVA-stichting. Het zal bovendien talrijke openbare ruimten met verschillende bestemmingen herbergen alsook polyvalente ruimten voor de wijk. KANAL heeft dus de ambitie om het eigenlijke concept van een museum heruit te vinden.

 

De Stichting streeft naar de promotie en verspreiding van alle andere vormen van kunst of van elke studie, elk onderzoek of elk project gericht op een beter begrip van hedendaagse kunst door een zo groot mogelijk publiek.

 

De Stichting KANAL, beheerder van dit toekomstige museum dat in het eerste semester van 2024 de deuren zal openen, zet tot dan haar artistieke en maatschappelijke experimenten voort binnen een resoluut multidisciplinair proces, met Kanal Brut en It Never Ends.

 

Uw taken

 

De artistiek directeur geeft leiding aan de medewerkers van de afdelingen die belast zijn met:

 • De multidisciplinaire programmatie van exposities, performances en spektakels;
 • De productie van exposities, performances en spektakels en het beheer van de museumregie;
 • De samenstelling en bewaring van kunstwerkencollecties van de Stichting KANAL en het beheer van de archieven en de onderzoeksprojecten;
 • Wetenschappelijke en artistieke uitgaven en publicaties (tentoonstellingscatalogussen, monografische boeken enz.) en pedagogische publicaties (bezoekersgidsen, pedagogische tools enz.);
 • Het Publieksbeleid in nauwe samenwerking met de vice-artistiek directrice die de leiding heeft over deze taak.

 

Kandidaten vinden in de bijlage het huidige organigram van de Stichting KANAL en de functieprofielen van personeelsleden die voor de Stichting werken.

 

Uw verantwoordelijkheden

 

Als artistiek directeur bent u verantwoordelijk voor het multidisciplinair artistiek project. U voert de verschillende taken zelfstandig uit in samenwerking met de algemeen directeur en onder toezicht van de raad van bestuur. U bent lid van het directiecomité. Uw belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

 

 • De artistieke identiteit van de Stichting KANAL bepalen door lessen te trekken uit de verschillende experimenten die sinds 2018 zijn uitgevoerd;
 • Het partnerschap met het Centre Pompidou op een harmonieuze manier uitbouwen;
 • Het plannen, organiseren, coördineren, opvolgen en actualiseren van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen onder uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de taken effectief en efficiënt uitgevoerd worden;
 • De expertise en ervaring gebruiken en delen om optimaal te functioneren bij de opvolging van dossiers die strategisch belangrijk zijn voor de activiteiten van de Stichting, en tegelijkertijd een goede interne communicatie te verzorgen;
 • De kwaliteit van de werken en de resultaten stimuleren, opvolgen en verbeteren om optimaal te beantwoorden aan de behoeften van de instelling en haar partners;
 • De medewerkers begeleiden en motiveren met het oog op optimale prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling;
 • Het personeel van de artistieke afdeling (werknemers, externe dienstverleners, tijdelijke medewerkers, studenten, stagiairs) begeleiden zodat ze als persoon en als team kunnen evolueren en de best mogelijke bijdrage kunnen leveren om de vastgelegde doelen te bereiken;
 • Het promoten van zin voor initiatief, resultaatgerichtheid, innovatie en de bedrijfscultuur om de prestaties en de efficiëntie van de dienst publiek en partnerschappen van de Stichting te verbeteren;
 • De jaarlijkse budgetten bepalen (beheer van bestellingen en facturen, opvolging van financiële monitoringtools, implementatie van statistische monitoringtools);
 • Meewerken aan het opstellen van het geheel van administratieve en juridische verbintenisstukken: contracten, opdrachten, bestellingen, verbintenisbonnen enz.

 

Uw profiel

 

Met uw ervaring kunt u KANAL-Centre Pompidou in Brussel en internationaal laten schitteren. Om daarin te slagen, beschikt u over de volgende kwaliteiten:

 • U hebt een universitair masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring in hedendaagse creatie, moderne en hedendaagse kunst en multidisciplinaire creatie;
 • U hebt minstens 10 jaar professionele ervaring als leidinggevende in de museale/artistieke/culturele sector, met minstens 6 jaar ervaring in een functie met programmatie en implementering van een modern/hedendaags en multidisciplinair kunstaanbod;
 • U hebt een duidelijke en overtuigende visie op de wetenschappelijke, culturele en artistieke ontwikkeling van KANAL-Centre Pompidou en u bent prima in staat om een multidisciplinair gediversifieerd cultureel aanbod op te stellen dat het volledige hedendaagse artistieke speelveld bestrijkt;
 • Uw visie op de culturele en museale bemiddeling streeft naar een evenwicht tussen een aanbod dat tegelijk toegankelijk is voor het grote publiek (alsook voor schoolpubliek) en origineel/vernieuwend voor een gespecialiseerd publiek;
 • U kunt het financiële evenwicht van de projecten verzekeren en gebruikt de beschikbare budgetten op een autonome en relevante manier;
 • Op het gebied van hedendaagse creatie hebt u een goede kennis van de Belgische en internationale culturele, artistieke en museale sector;
 • U hebt een sterk leiderschaps- en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Met uw goede communicatieve en analytische vaardigheden kunt u een multidisciplinaire programmatie opstellen die de vinger aan de pols van maatschappelijke veranderingen houdt;
 • U verkiest ideeën uit te wisselen en uw visie in perspectief te plaatsen om beslissingen te nemen;
 • U moedigt innovatie en zin voor initiatief aan om zo onze dienstverlening voortdurend te laten groeien en te verbeteren;
 • U bent flexibel in een nieuwe en veranderende omgeving;
 • U beschikt over een uitstekende beheersing (mondeling en schriftelijk) van het Frans en/of Nederlands. Een goede kennis van het Engels is een belangrijk pluspunt;
 • U werkt nauwgezet en methodisch en u hebt een goed praktisch inzicht.

 

Ons aanbod

 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur in de vorm van een mandaat (6 jaar, eenmalig verlengbaar voor een periode van 3 jaar) - functie gevestigd in Brussel;
 • Een team van gemotiveerde professionals die u helpen uw doelstelling te bereiken;
 • Indiensttreding in september 2021;
 • Een salaris en extralegale voordelen conform uw verantwoordelijkheden en ervaring;
 • De kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van een uniek museumproject in het hart van de Belgische en Europese hoofdstad.

Aanwervingsprocedure

 

 • Stuur een volledig cv, een motivatiebrief en een nota van maximaal 10 pagina's waarin u uw project voor KANAL-Centre Pompidou toelicht, ter attentie van Jean-François LECONTE, secretaris-generaal:
  - Per post naar het adres: Stichting KANAL, Sainctelettesquare 11-12 te 1000 Brussel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’);
  - Per e-mail naar het adres (vermeld in het onderwerp van uw e-mail ‘kandidatuur voor artistieke directie van KANAL’).
 • Uiterste datum voor sollicitaties: 28 februari 2021 om middernacht;
 • De selectiejury wordt samengesteld uit 4 leden van de raad van bestuur van de Stichting, een vertegenwoordiger van CIVA, een vertegenwoordiger van het Centre Pompidou en 4 externe experten;
 • Deze jury zal tegen ten laatste eind maart 2021 een shortlist uitvaardigen met kandidaten die weerhouden worden voor een diepgaand gesprek dat begin juni 2021 zal plaatsvinden. Binnen deze context zal de Stichting KANAL u desgevallend (op vertrouwelijke wijze) documenten over de werking en verbintenissen van de Stichting ter beschikking stellen. De geselecteerde kandidaten zullen ook, geheel volgens hun eigen vrije keuze, hun project/artistieke visie uit de doeken kunnen doen door de documenten die zij nodig achten, aan de jury te overhandigen.

 

Voor meer informatie over dit aanbod kunt u per e-mail terecht bij Yves GOLDSTEIN, directeur van de Stichting KANAL ( ).

 

Elke kandidatuur zal met de nodige discretie behandeld worden; de Stichting KANAL engageert zich bovendien voor diversiteit en garandeert alle kandidaten gelijkheid van kansen, behandeling en toegang tot de selecties.

Documents