Gepubliceerd op
09/02/2024
© Veerle Vercauteren

Productiemanager – Podiumkunsten & Live performances (M/V/X)

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel.

 

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

Opdrachten

Het productieteam werkt nauw samen met de artistieke ploeg voor de uitvoering van het programma. Het zorgt ervoor dat het programma op tijd en efficiënt wordt uitgevoerd, binnen de grenzen van de beschikbare middelen en met respect voor het milieu.
In de aanloop naar de opening van KANAL werken we in de openbare ruimte, op partnerlocaties en in de K1-ruimte.

 

Jouw taken

Onder leiding van de directeur productie coördineer je de uitvoering van het podiumkunsten-programma. Je volgt de productionele aspecten (materiaal, medewerkers en budget) op van de voorstellingen/live-performances en houdt hierbij rekening met de artistieke context, de gestelde deadlines en de toegewezen budgetten. Je zorgt voor een duidelijk communicatie intern (tussen de programmatie- en productieteams en met de verantwoordelijke zaalverhuur) en met de externe partners (kunstenaars, projectmedewerkers en partners).

 

Projectbeheer

 • Je staat in voor de productie, coördinatie en uitvoering van het podiumkunstenprogramma
 • Je stemt de productiemiddelen af op de werk- en presentatiecontext
 • Je geeft in elke fase van het project informatie door aan alle betrokkenen
 • Je leeft de veiligheids- en beveiligingsregels na
 • Je coördineert medewerkers, artiesten en technici, je onderhandelt de planning en stelt draaiboeken op
 • Je staat in voor de ontvangst, het transport en de accommodatie
 • Je werkt mee aan het opstellen en bijsturen van handleidingen en planningsprocedures

 

Administratief en budgettair beheer

 • Je beheert het productiebudget en de budgetramingen
 • Je volgt de budgettaire en financiële middelen op en legt ze vast (kostenramingen, offertes, opvolgen van bestelbonnen en facturatie, rapportage, controle van facturen en certificaten)
 • Je stelt mee overheidsopdrachten op (opstellen van bestekken, analyseren van offertes, selecteren van dienstverleners)
 • Je volgt mee de contracten op voor de artiesten en technici, in samenwerking met de programmatoren en de juridische dienst
 • Je doet aangiften en vergunningsaanvragen gelinkt aan het programma, in samenwerking met de gebouwdirectie
 • Je biedt ondersteuning bij het reserveren van ruimtes en het plaatsen van interne bestellingen voor materiaal en diensten (regie, transport, veiligheid, schoonmaak, materiaal, enz.).

 

Jouw profiel

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de productie van voorstellingen en aantoonbare ervaring in het werken met artiesten
 • Je hebt ervaring in het coördineren van projecten met een groot aantal partners:

o Uitstekende communicatieve vaardigheden.
o Stiptheid
o Vooruitziend en proactief organisatietalent
o Autonoom, maar in staat om een duurzame werkrelatie met je team op te bouwen

 • Je bent vertrouwd met administratieve, juridische en budgettaire kaders en procedures, kennis van systemen voor roadmaps en technische fiches vormt een pluspunt.
 • Je kent de geldende veiligheids- en beveiligingsregels voor ruimtes waar publiek wordt ontvangen
 • Je beschikt over een goede technische kennis van audiovisuele technieken en apparatuur
 • Je denkt proactief na hoe je diversiteit en duurzame ontwikkeling kan integreren in de productieprocessen
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels, je begrijpt Frans
 • Je kan vlot overweg met de gebruikelijke kantoorsoftware (Word, Excel, Outlook enz.)
 • Je bent beschikbaar om op onregelmatige uren te werken tijdens de piekperiodes van de projecten. Deze functie vereist een regelmatige aanwezigheid 's avonds en in het weekend.

 

Ons aanbod:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:

o Hospitalisatieverzekering
o Pensioenverzekering
o Maaltijdcheques van 8 euro
o MIVB-abonnement
o GSM-abonnement
o 8 extra verlofdagen
o Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.

 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.

 

Heb je interesse?

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Amélie VERMEESCH, HR-verantwoordelijke, via jobs@kanal.brussels, uiterlijk tegen 01/03/24 om middernacht. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: “Productiemanager – Podiumkunsten & Live performances”. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 11/03/24.