Gepubliceerd op
06/05/2024
© Veerle Vercauteren/KANAL-Centre Pompidou

Regie Live Art (M/V/X)

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel. Het museum komt in de omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein bij het kanaal.
Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, collectiepresentaties, live evenementen en nieuwe creaties van gevestigde én opkomende kunstenaars. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance.
KANAL-Centre Pompidou is opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het bestuur zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou.

 

Opdracht

 

Binnen het productieteam van KANAL en onder leiding van de verantwoordelijke van de dienst zaalregie, werk je samen met de productieleiders en technische medewerkers aan de uitvoering van het artistieke programma. Je bent verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en stipte uitvoering van de technische en audiovisuele aspecten van onze evenementen.

 

Jouw taken:

 

Technische kennis

 • Je brengt in overleg met de productieleider en de teamverantwoordelijke de technische noden in kaart en zorgt voor de nodige ondersteuning, je maakt (onder meer) technische plannen in CAD en staat in voor het voorbereiden, opstellen, bedienen en uitladen van het technisch materiaal (geluid, licht, video, decor). Dit kan zowel voor live performances als voor tentoonstellingen zijn.
 • Je analyseert de technische fiches en legt het nodigde technische materiaal vast (intern of extern indien nodig), je gaat eventueel op zoek naar alternatieven.
 • Je maakt op basis van de technische fiches en in samenspraak met de productieleider en de teamverantwoordelijke planningen op en coördineert deze. Je reserveert tijdig het nodige personeel en materiaal, rekening houdend met de interne procedures. Zo werf je het team voor de opbouw aan of doe je indien nodig beroep op externen (opstellen van bestekken in samenwerking met de administratieve diensten).
 • Je evalueert continu de technische behoeften en procedures en helpt ze te verbeteren.

 

Werking

 • Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, controle, installatie en afstelling van het technische materiaal (geluid, licht, video).
 • Je helpt bij het in- en uitladen en zorgt ervoor dat het eigen materiaal goed wordt gestockeerd.
 • Je geeft absolute prioriteit aan veilige werkomstandigheden en zorgt voor een veilige werkomgeving. Je installeert het technische materiaal volgens de geldende professionele voorschriften.
 • Je bent betrokken bij de reparatie en het onderhoud van het audiovisuele materiaal van KANAL.

 

Beheer

 • Je maakt de begroting op en volgt ze op.
 • Je bereidt huurovereenkomsten voor audiovisueel materiaal voor.
 • Je volgt mee de administratie op (bestekken, bestelbons, onderhoudsovereenkomsten, huur van materiaal…)
 • Je zorgt voor oplossingen voor materiaalstockage in overleg met de andere diensten (logistiek en goederenbehandeling).
 • Je brengt investeringsnoden in kaart en volgt toegekende fondsen op.

 

Jouw profiel

 

 • Je hebt een bachelordiploma in podiumkunstentechniek
 • Je hebt aantoonbare ervaring of grote interesse in geluid/video en/of licht binnen de context van voorstellingen en live events:

- Je kan technische tekeningen en technische fiches lezen en interpreteren.
- Je hebt een goede kennis van leveranciers en dienstverleners binnen de sector.
- Je kan de nodigde tijd voor transport, montage, activatie en demontage van materiaal goed inschatten.
- Je hebt ervaring met het opvolgen van kosten en met het onderhandelen met leveranciers.
- Je hebt een goede kennis en begrip van de geldende wetgeving in België/Brussel wat betreft hygiëne en veiligheid.

 • Je kan vlot overweg met de gebruikelijke kantoorsoftware (tekst, spreadsheet en presentatie).
 • Je kan meerdere projecten tegelijk opvolgen en hebt een probleemoplossende mentaliteit.
 • Je bent bereid om regelmatig ‘s avonds en tijdens het weekend te werken.

 

Ons aanbod

 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:

- Hospitalisatieverzekering
- Pensioenverzekering
- Maaltijdcheques van 8 euro
- MIVB-abonnement
- GSM-abonnement
- 8 extra verlofdagen

 • Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.
 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

 

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.

 

Heb je interesse?

 

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Amélie VERMEESCH, HR-verantwoordelijke, via jobs@kanal.brussels. Gelieve in de
onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: “Regie Live Art”. Nadat je sollicitatie is geanalyseerd, kan er contact met je worden opgenomen voor een gesprek.