Gepubliceerd op
15/09/2023
Veerle Vercauteren

Verantwoordelijke voor de Pedagogische Programma’s en de Permanente Vorming (M/V/X)

KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel.

 

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

 

Als organisatie die innovatie en gelijkheid hoog in het vaandel draagt, zal KANAL samenwerken met kunstenaars, partnerorganisaties en publiek om dringende hedendaagse uitdagingen aan te gaan, zodat ons programma relevant is voor lokale gemeenschappen, Brussel, de bredere culturele sector en wereldwijde debatten. Bij KANAL streven we ernaar om een nieuw institutioneel model in te voeren dat is uitgerust om te reageren op de steeds veranderende wereld.

 

Het departement Publiek

 

De betrokkenheid van het publiek staat centraal in onze missie. In de aanloop naar de opening van KANAL willen we nieuwe relaties ontwikkelen met onze partners en experimenteren met nieuwe manieren om samen te werken met verschillende publieken, gemeenschappen en lokale partners. Doel is de deelname van het publiek te verzekeren en de betrokkenheid bij onze programmering te vergroten. Door een gevoel van betrokkenheid bij de nieuwe instelling te ontwikkelen, wil KANAL uitgroeien tot een plaats voor co-creatie, actief leren en het genereren van kennis met de doelgroepen via kunst.

 

De afdeling werkt hiervoor nauw samen met de afdelingen Tentoonstellingen, Collecties, Live Art, Productie en Onthaal/Ticketing van KANAL met de bedoeling een geïntegreerd interdisciplinair programma van commissies, gemeenschapsprojecten, tentoonstellingen, live evenementen, publieke programma's, leer- en bemiddelingsactiviteiten te bedenken en voor te stellen.

 

Opdrachten

 

KANAL draagt het praktijkleren hoog in het vaandel en creëert daarvoor een innovatief en inclusief programma voor scholen, onderwijzend personeel en het brede publiek. Het toekomstige museum moedigt participatie en het delen van kennis aan en focust op de toegankelijkheid van het artistiek en cultureel programma.

Onder leiding van de Directrice Publiek zoekt KANAL een Verantwoordelijke voor de Pedagogische Programma’s en de Permanente Vorming. Deze persoon werkt mee aan de uitwerking en implementatie van KANAL’s strategie op het vlak van actief leren en engagement, met een werking die inclusief is en toegankelijk voor doelgroepen van 0 tot 99 jaar.

 

Je opdracht zal erin bestaan om nieuwe en innovatieve manieren te bedenken om het programma van KANAL te vertalen op maat van de doelgroepen, van schoolkinderen tot volwassenen, rekening houdend met de essentiële waarden van inclusie en toegankelijkheid die KANAL voorstaat.

 

Je zal leiding geven aan een team bestaande uit een medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor het Franstalige pedagogische en schoolprogramma, een medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor het Nederlandstalige en Engelstalige pedagogische en schoolprogramma, en een medewerk(st)er die verantwoordelijk is voor de permanente opleiding voor volwassenen.

 

Jouw taken

 

1. Overdrachts- en leerstrategie:

 • Je bepaalt de overdrachts- en leerstrategie van KANAL en bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van de acties die nodig zijn om ze te implementeren, onder meer op basis van de inhoud van de tentoonstellingen en de culturele programmering.
 • Je plant, ontwikkelt, communiceert en evalueert een programma van activiteiten en tools om de leerlingen actief te laten ontdekken, en stelt pedagogische tools voor de leerkrachten voor.
 • Je bereidt de pedagogische dossiers voor en identificeert de bronnen en middelen die nodig zijn om de inhoud over te brengen.

 

2. Management van het team:

 • Je bent verantwoordelijk voor het interne pedagogische team en het externe team van animatoren, en staat in voor de aanwervingen, ondersteuning, begeleiding en opleiding.
 • Je stelt werkplanningen op en zorgt ervoor dat alles ter plaatse vlot verloopt.

 

3. Administratief en budgetbeheer:

 • Je bepaalt de jaarlijkse budgetten (beheer van bestellingen en facturering, opvolging van financiële controle-instrumenten, implementatie van datamonitoring). Je werkt mee aan het opstellen en het uitvoeren van de begroting voor je vakgebied.
 • Je werkt mee aan het opstellen van overheidsopdrachten die verband houden met de noden van de dienst en helpt bij het opstellen van alle nodige administratieve en juridische documenten: contracten, bestelbonnen, facturen.
 • Je beheert subsidieaanvragen in verband met activiteiten die verbonden zijn met je taken.
 • Je identificeert strategische partners en financieringsmogelijkheden; je stelt financieringsaanvragen en verslagen op.

 

4. Netwerk:

 • Je initieert, ontwikkelt en onderhoudt relaties met lokale organisaties en leerkrachten om ervoor te zorgen dat het programma is afgestemd op specifieke curricula en voldoet aan de behoeften van de sector.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van creatieve medewerkers en kunstenaars die kunnen bijdragen aan de pedagogische programma’s voor de families en de bezoekers van KANAL.
 • Je werkt samen met collega's en externe netwerken om ervoor te zorgen dat het programma inclusief is en een divers publiek bereikt.
 • Je neemt deel aan professionele evenementen en programma's om je expertise verder te ontwikkelen.

 

Jouw profiel

 

 • Je hebt een diploma hoger onderwijs in een pedagogische richting of je beschikt over gelijkwaardige ervaring
 • Je kan aantonen dat je ervaring hebt met het ontwikkelen en coördineren van educatieve programma's en het leiden van workshops in de culturele sector.
 • Je bent vertrouwd met educatieve trends en aanverwante tools/technieken en hebt interesse in de nieuwste trends en ontwikkelingen op het vlak van educatieve/onderwijsprojecten/intergenerationeel aanbod en volwasseneneducatie, binnen het culturele leven in België en Brussel.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de onderwijssector in Brussel en de relevante instellingen en je bent in staat om een groot en divers netwerk van partners in Brussel te mobiliseren: scholen (van kleuterschool tot hoger onderwijs), docenten, professoren, kunstenaars en facilitatoren.
 • Je kunt aantonen dat je ervaring hebt in people management.
 • Je beschikt over de nodige vaardigheden in het bewaken van budgetten en het verkrijgen van subsidies. Een eerste ervaring met openbare aanbestedingen is een troef.
 • Je geeft blijk van de nodige capaciteiten op het vlak van innovatie, organisatie en probleemoplossend denken.
 • Je hebt een goede kennis van het Frans. Kennis van het Engels is een pluspunt.
 • Je kan vlot werken met Office.

 

Wij bieden jou:

 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:

o Hospitalisatieverzekering
o Pensioenverzekering
o Maaltijdcheques van 8 euro
o MIVB-abonnement
o GSM-abonnement
o 8 extra verlofdagen
o Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.

 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

 

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren.

KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.

 

Interesse?

 

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Amélie VERMEESCH, HR-verantwoordelijke, via , uiterlijk tegen 05/10/23 om middernacht. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: “Verantwoordelijke voor de Pedagogische Programma’s en de Permanente Vorming”. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 25/10/23.