Reservatie

Op woensdag- en donderdagvoormiddagen is Kanal enkel open voor schoolgroepen.
Maximum 20 personen per gids / Maximum 15 personen voor schoolgroepen
Prijzen Dit veld is verplicht.
Dit tarief is exclusief het gidsentarief
We vragen een supplement van 10€ voor alle rondleidingen in een andere taal dan het Nederlands of het Frans. / Kwetsbare doelgroepen hebben recht op een tegemoetkoming via Article 27 of het cultuurparticipatiefonds / Kwetsbare schoolgroepen hebben recht op een gratis gids.
Taal Dit veld is verplicht.