Friends of KANAL

Het toekomstige KANAL-Centre Pompidou is er ook dankzij jou.

Werk mee aan de oprichting van het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. KANAL-Centre Pompidou steunen betekent mee bouwen aan een culturele instelling met artistieke, pedagogische en maatschappelijke doeleinden.

 

KANAL-Centre Pompidou wordt een cultuurbaken: een plek voor artistieke expressie en ontdekking, debatten, ontmoetingen en uitwisseling. 

 

We willen een brug slaan tussen de verschillende Brusselse gemeenschappen en het museum, aan de hand van activiteiten voor iedereen. We werken samen met culturele instellingen van de hoofdstad en promoten Belgische artiesten.

 

ouw steun is broodnodig om onze missie waar te maken en de culturele rijkdom van het Gewest te ontwikkelen.

 

Met jouw giften of schenkingen help je de schijnwerper gericht te houden op de Belgische artistieke scene, en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Zo kunnen we een collectie van moderne en hedendaagse kunstwerken samenstellen waar ook de volgende generaties kunnen van genieten.

DE PROJECTEN 

Hieronder vind je de projecten ontdekken die je mee kan helpen verwezenlijken:
 

 

HOE Ga je TE WERK?

Steun projecten die je nauw aan het hart liggen

 

Schenk je kunstwerken aan de volgende generaties

 

Een legaat om de toekomst van de cultuur te waarborgen

 

 

De Koning Boudewijnstichting werkt mee aan het project. Voor giften vanaf € 40 per jaar overgemaakt via de Koning Boudewijnstichting krijg je een belastingvermindering van 45 % van de werkelijk gedane giften (art. 145/33 WIB). 

 

CONTACT

Eléonore de Radiguès

Philanthropy Advisor

Mail :