27/03/201907/04/2019

Kantine & Archiven & Kleedkamers Douche0

Gratis 

Godecharlewedstrijd 2019

Om de twee jaar organiseert de Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant een  wedstrijd ter opwaardering van de opleiding van jonge Belgische en Europese  kunstenaars en architecten. Die wedstrijd is bestemd voor 3 kunstrichtingen : beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur. De laureaten verkrijgen een beurs van € 5.000 voor een termijn van twee jaar. Naar de wil van de stichter moeten zij dat bedrag besteden aan buitenlandse studiereizen en opzoekingen.

 

De wedstrijd verloopt in twee onderdelen :

 

1. Het eerste, dat uitschakelend is, bestaat hierin dat de jury de vrije werken van de deelnemers onderzoekt en op grond daarvan 12 kandidaten aanwijst om het definitieve concourswerk te beginnen.

2. Het tweede onderdeel bestaat uit een proef waarbij alle kandidaten, tijdens een afzondering van maximum 5 dagen, één en hetzelfde thema dienen te behandelen. Dat thema is dit jaar : URGENTIE. Die proef is zwaar  en hoogstaand want ze vereist een kwaliteitswerk voort te brengen binnen een beperkte tijd en zonder gebruik van advies van buitenaf.

 

Dit jaar zullen de 12 kunstenaars dat definitief concourswerk verrichten in KANAL en zullen er daarna  hun aldaar verwezenlijkt kunstwerk kunnen tentoonstellen (van 29 maart tot 7 april).

 

En begin april zal iedere kunstenaar zijn ontwerp  moeten verdedigen voor de jury. De uitslagen zullen geproclameerd worden op 9 mei, om 16 uur, in de Koninklijke Academie voor  schone kunsten van Brussel, waar ook de werken van de 3 gelukkige winnaars zullen tentoongesteld worden (van 10  tot 18 mei 2019).

 

Ruimere info : http://www.godecharle.be/about.php