Voorstelling van de belangrijkste deelnemers aan het project

De Stichting Kanal 

De Stichting Kanal, die in het leven werd geroepen door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, stelt zich tot doel de omvorming van de Citroëngarage aan het IJzerplein tot een goed einde te brengen en er een belangrijke culturele pool voor de hoofdstad van Europa in te richten. Deze bijzondere plaats zal, in samenwerking met het Centre Pompidou, zowel een museum voor moderne en hedendaagse kunst als een architectuurmuseum in samenwerking met de Stichting CIVA herbergen. Er zullen verschillende ruimtes worden voorbehouden voor podiumkunsten, projecties, debatten en vrijetijdsbesteding.

Als grootste culturele instelling van Brussel, zal Stichting Kanal moderne en hedendaagse kunst en architectuur promoten met tentoonstellingen en diverse artistieke creaties. De stichting zal hierbij focussen op onderzoek en op projecten die kunst tot bij het grote publiek brengen. 

Gelet op de uitzonderlijke positie van Brussel als artistiek centrum, zal de Stichting Kanal uiteraard ook kunstenaars van eigen bodem een platform bieden. Aldus heeft ze voor de samenstelling van het eerste luik van haar collectie een beroep gedaan op kunstenaars uit het Brusselse; ze is ook van plan om dit in de toekomst verder te zetten.  

Het Centre Pompidou 

Het Centre Pompidou is een van de ‘s werelds grootste culturele multidisciplinaire instellingen. In Parijs herbergt het Centre Pompidou, in de emblematische gebouwen van Renzo Piano en Richard Rogers, een van de grootste musea en de allereerste collectie moderne en hedendaagse kunst van Europa, naast een onderzoeksbibliotheek gespecialiseerd in de kunst van de 20e en 21e eeuw.

Het Centre Pompidou heeft het hele jaar door een uitgebreid programma met films, podiumkunsten en educatieve activiteiten. Daarnaast herbergt het ook een openbare bibliotheek en een onderzoeksinstituut voor muziek (IRCAM). De collectie van het Musée national d’art moderne, eveneens in het Centre Pompidou, telt vandaag meer dan 120 000 werken en geldt wereldwijd als referentie voor de kunst van de 20e en de 21e eeuw. Het Musée d’art moderne heeft een mooie collectie die historisch is gegroeid, maar voert daarnaast ook een heel actief aanwinstbeleid en dit, zowel op het vlak van beeldende kunsten als van fotografie, experimentele film, nieuwe media, architectuur, design et industrieel prospectivisme.

Dit uitwisselingsplatform tussen maatschappij en actuele kunst krijgt elk jaar meer dan 3 miljoen bezoekers over de vloer. Het Centre Pompidou stelt zich, samen met de kunstenaars van alle disciplines, tot taak om de kunst van de 20e en de 21e eeuw toegankelijk te maken voor een steeds breder wordend publiek.

HET BRUSSELS ARCHITECTUURCENTRUM CIVA

Het CIVA is tegelijkertijd een museum, een archief, een bibliotheek en een ontmoetings- en discussieplek voor liefhebbers van hedendaagse en moderne architectuur, landschapsarchitectuur en het stedelijke ecosysteem, in Brussel. Het centrum organiseert het hele jaar door tentoonstellingen, conferenties, debatten, geleide bezoeken, boekvoorstellingen en kinderactiviteiten. De activiteiten van het CIVA gaan door te Elsene, dichtbij Flagey, en in KANAL – Centre Pompidou.