Voorstelling van de belangrijkste deelnemers aan het project

De Stichting Kanal 

De Stichting KANAL, in het leven geroepen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft als doel de omvorming van de Citroëngarage aan het IJzerplein tot een goed einde te brengen en er een belangrijke culturele pool voor de hoofdstad van Europa in te richten. Deze bijzondere plaats zal, dankzij de samenwerking met het Centre Pompidou, zowel een museum voor moderne en hedendaagse kunst als een architectuurmuseum in samenwerking met de Stichting CIVA herbergen. Verschillende ruimtes worden bestemd voor podiumkunsten, projecties, debatten en vrijetijdsbesteding.

 

Als grootste culturele instelling van Brussel, zal Stichting KANAL moderne en hedendaagse kunst en architectuur promoten met tentoonstellingen en tal van artistieke creaties. De stichting zal hierbij focussen op onderzoek en op projecten die kunst tot bij het grote publiek brengen.

 

Met het oog op de uitzonderlijke positie van Brussel als artistiek centrum, zal de Stichting KANAL uiteraard ook kunstenaars van eigen bodem een platform bieden. Zo heeft KANAL voor de samenstelling van het eerste luik van haar collectie een beroep gedaan op kunstenaars uit het Brusselse. Dan plan wil KANAL in de toekomst verder zetten.

Het Centre Pompidou 

Het Centre Pompidou is een van ‘s werelds grootste culturele multidisciplinaire instellingen. In Parijs herbergt het Centre Pompidou, in de emblematische gebouwen van Renzo Piano en Richard Rogers, een van de grootste musea en de allereerste collectie moderne en hedendaagse kunst van Europa, naast een onderzoeksbibliotheek gespecialiseerd in de kunst van de 20ste en de 21ste eeuw.

 

Het Centre Pompidou heeft het hele jaar door een uitgebreid programma met films, podiumkunsten en educatieve activiteiten. Daarnaast herbergt het ook een openbare bibliotheek en een onderzoeksinstituut voor muziek (IRCAM). De collectie van het Musée National d’Art Moderne, ook in het Centre Pompidou, telt vandaag meer dan 120 000 werken en geldt wereldwijd als referentie voor de kunst van de 20ste en de 21ste eeuw. Het Musée d’Art Moderne heeft een mooie collectie die historisch is gegroeid, maar voert daarnaast ook een heel actief aanwinstbeleid, zowel op het vlak van beeldende kunsten als van fotografie, experimentele film, nieuwe media, architectuur, design et industrieel prospectivisme.

 

Dit uitwisselingsplatform tussen maatschappij en actuele kunst krijgt elk jaar meer dan 3 miljoen bezoekers over de vloer. Het Centre Pompidou stelt zich, samen met de kunstenaars uit alle disciplines, tot taak om de kunst van de 20ste en de 21ste eeuw toegankelijk te maken voor een steeds breder wordend publiek.

HET BRUSSELS ARCHITECTUURCENTRUM CIVA

Het CIVA is tegelijkertijd een museum, een archief, een bibliotheek en een ontmoetings- en discussieplek voor liefhebbers van hedendaagse en moderne architectuur, landschapsarchitectuur en het stedelijke ecosysteem, in Brussel. Het centrum organiseert het hele jaar door tentoonstellingen, conferenties, debatten, geleide bezoeken, boekvoorstellingen en kinderactiviteiten. De activiteiten van het CIVA gvinden plaats in Elsene, dichtbij Flagey, en in KANAL-Centre Pompidou.