Atelier KANAL

Aan de overkant van de tijdelijk gesloten Showroom van KANAL-Centre Pompidou biedt Atelier KANAL een overzicht van de vooruitgang van het architectuurproject van het toekomstig museum voor moderne en hedendaagse kunst. De tentoonstelling die Atelier KANAL*, het team dat is aangesteld voor de transformatiewerken, heeft opgezet, laat het project zien aan de hand van documenten, studiemaquettes en materiaalstalen.
 

‘Atelier KANAL heeft de ambitie om met het project KANAL een sterk publiek gebouw voor Brussel te genereren. We stellen ons een gebouw voor dat onaf is, open voor toekomstig gebruik. Een project dat door zijn gebruikers verder zal worden ontwikkeld door hun directe dialoog met de ruimte. Een plek voor kunst, ontmoeting, een plek om te zien of gezien te worden, met een uitgestrekte publieke ruimte die uitnodigt tot interactie. Deze tentoonstelling geeft inzicht in de vooruitgang van het project. Ze is opgevat als visuele documentatie van het ontwerpproces en haar opstelling zal evolueren met de verdere ontwikkeling van het project. Atelier KANAL gebruikt deze tentoonstelling actief om te werken aan het project KANAL. Bedoeld als open atelier, nodigt de tentoonstelling de bezoeker uit om deel te nemen, commentaar te geven, of een gedachte in het bezoekersboek achter te laten.’ -  Atelier KANAL

 

De tentoonstelling is een initiatief van Stichting KANAL, in samenwerking met CIVA.

 

*Atelier KANAL bestaat uit drie architectenbureaus uit Brussel, Londen en Zürich: noAarchitecten, Sergison Bates Architecten en EM2N. Zij hebben samen Atelier KANAL opgericht, toegewijd aan het project.

 

 

WERFBEZOEKEN #GARAGE2MUSEUM

 

Tijdens de sluiting voor renovatiewerkzaamheden – die volledig afgerond zullen zijn in de herfst van 2025 - verwelkomt KANAL-Centre Pompidou graag studenten architectuur, stedenbouw en design.

 

Via een presentatie van de maquette van het project in Atelier KANAL (het Projethuis) en een bezoek aan de omgeving van de site ontdek je hoe de voormalige Citroën-garage wordt omgevormd tot een museum van de 21ste eeuw.

 

Meer informatie? Mail naar info@kanal.brussels of bel naar +32 2 435 13 68.

 

  • ADRES: SAINCTELETTESQUARE 11-12 - 1000 BRUSSEL

 

© Bart Grietens
© Bart Grietens