Bibliotheek & Archieven

De Archieven en Bibliotheek van de Stichting KANAL zullen een onderzoekscentrum vormen, gespecialiseerd in alle expressievormen van hedendaagse kunst van de 21ste eeuw.

 

De materialen zullen beschikbaar zijn voor het publiek, om (her)ontdekkingen en het ontwikkelen van nieuwe kennis te stimuleren. Ze zijn nauw verbonden aan de collecties van Stichting KANAL en haar interdisciplinaire programmatie, en fungeren als toegankelijk, levend en kritisch geheugen.

 

De Archieven van Stichting KANAL verzekeren de conservatie en ontsluiting van de archieven van de Stichting, evenals van archiefbestanden die hier historisch nauw mee verbonden zijn of aan hen zijn toevertrouwd.

 

De Bibliotheek van de Stichting KANAL zal een collectie voorstellen van werken omtrent hedendaagse kunst, die zal groeien op het ritme van de aankopen, de programmatie en onderzoeksprojecten die binnen de Stichting worden gevoerd.

 

De bibliotheek en archieven zullen toegankelijk zijn vanaf de opening van KANAL (2025).

 

VOORSTELLEN VOOR AANKOPEN, GIFTEN OF UITWISSELINGEN:

Als u een voorstel wilt doen voor een gift, vul dan de infofiche in en stuur deze, indien mogelijk, samen met een zo gedetailleerd mogelijke lijst of inventaris, per mail naar . Alleen verzoeken die via het formulier werden ingediend, kunnen goedgekeurd worden.

 

  • Noteer in de onderwerpregel van uw e-mail "Library/Archives proposal”.

 

We streven ernaar uw voorstellen binnen drie maanden te behandelen en willen u danken voor uw geduld. 

 

FORMULIER DOWNLOADEN

CONTACT

Jennifer Beauloye, Verantwoordelijke Collecties, Archieven, Bibliotheek en Onderzoek

 

Alison Hocq, documentaliste