Bibliotheek & Archieven

De Archieven en Bibliotheek van de Stichting KANAL zullen een onderzoekscentrum vormen, gespecialiseerd in alle expressievormen van hedendaagse kunst van de 21ste eeuw.

 

De materialen zullen beschikbaar zijn voor het publiek, om (her)ontdekkingen en het ontwikkelen van nieuwe kennis te stimuleren. Ze zijn nauw verbonden aan de collecties van Stichting KANAL en haar interdisciplinaire programmatie, en fungeren als toegankelijk, levend en kritisch geheugen.

 

De Archieven van Stichting KANAL verzekeren de conservatie en ontsluiting van de archieven van de Stichting, evenals van archiefbestanden die hier historisch nauw mee verbonden zijn of aan hen zijn toevertrouwd.

 

De Bibliotheek van de Stichting KANAL zal een collectie voorstellen van werken omtrent hedendaagse kunst, die zal groeien op het ritme van de aankopen, de programmatie en onderzoeksprojecten die binnen de Stichting worden gevoerd.

 

De bibliotheek en archieven zullen toegankelijk zijn vanaf de opening van KANAL (2025).

 

VOORSTELLEN VOOR GIFTEN

Als u een voorstel wilt doen voor een gift, vul dan de infofiche in en stuur deze, indien mogelijk, samen met een zo gedetailleerd mogelijke lijst of inventaris, per mail naar library@kanal.brussels. Alleen verzoeken die via het formulier werden ingediend, kunnen goedgekeurd worden. We doen ons uiterste best om binnen drie maanden te antwoorden. Wij danken u voor uw geduld.

 

  • Noteer in de onderwerpregel van uw e-mail "Library/Archives proposal".

 

FORMULIER DOWNLOADEN

 

We doen ons uiterste best om binnen drie maanden te antwoorden. Wij danken u voor uw geduld.

VOORSTELLEN VOOR UITWISSELINGEN

Als u een voorstel wilt doen voor een uitwisseling (boeken en tijdschriften), neem dan per e-mail contact met ons op via library@kanal.brussels om de lijst met publicaties en duplicaten te ontvangen die beschikbaar zijn voor uitwisseling.

  • Noteer in de onderwerpregel van uw e-mail "Library exchange proposal".

We doen ons uiterste best om binnen drie maanden te antwoorden. Wij danken u voor uw geduld.

Aanvraag tot uitlening

 

Als u een uitlening wilt aanvragen, vul dan de leenfiche in en verstuur deze, samen met een officiële verzoekbrief, per mail naar jbeauloye@kanal.brussels . Alleen verzoeken die via het formulier werden ingediend, kunnen aanvaard worden.

 

  • Noteer in de onderwerpregel van uw e-mail "Library/archives loan request”.
  • Alle aanvragen voor uitleningen moeten minstens 9 maanden voor het begin van de tentoonstelling worden verstuurd.

De aanvragen worden doorgegeven aan het Comité voor uitleningen van de Stichting KANAL. Na een beoordeling van criteria zoals beschikbaarheid en conservatie wordt de uitlening al dan niet toegekend. We streven ernaar uw voorstellen binnen drie maanden te behandelen en willen u danken voor uw geduld.

 

 

FORMULIER DOWNLOADEN

VOORSTELLEN VOOR AANKOPEN

De Bibliotheek van de Stichting KANAL staat open voor suggesties voor titels die voldoen aan haar aankoopcriteria en binnen het bereik van haar collecties vallen. De aankoopbeslissing wordt overgelaten aan het oordeel van de bibliotheekmedewerkers. U kunt uw aanbevelingen per e-mail sturen naar library@kanal.brussels .

  • Vermeld "Library recommendation" in de onderwerpregel van uw e-mail.

We doen ons uiterste best om binnen drie maanden te antwoorden. Wij danken u voor uw geduld.

CONTACT

Alison Hocq, documentaliste
ahocq@kanal.brussels