Een bijzondere plek met een geschiedenis en een ambitie

Van autofabriek tot kunstencentrum

Een bijzondere plek

Een kathedraal van glas en staal, een monumentale showroom met uitzicht op de stad en werkplaatsen aan het kanaal…

De vroegere Citroëngarage imponeert door zijn ongelooflijke afmetingen. Het complex dat gelegen is op het kruispunt van het IJzerplein en de Willebroekkaai vormt als het ware een eilandje. Het valt op door zijn prachtige showroom, een glazen paleis van 21 meter hoog, en werd bekend dankzij de ronde gordijngevel. Het spectaculaire bouwwerk, dat baadt in een zee van licht, werd het trotse embleem van een radicaal vernieuwende onderneming.

Een bladzijde industriële geschiedenis

Een fabriek gebouwd op een plaats die speciaal gekozen was omwille van zijn zichtbaarheid en toegankelijkheid, naast het kanaal en het historisch centrum van Brussel.

In het begin van de jaren 1930 koopt André Citroën grond aan het IJzerplein, volgens hem de ideale plek voor zijn nieuwe autofabriek, die nog lang de grootste van Europa zal blijven. Samen met de Franse architect Maurice-Jacques Ravazé ontwerpen de Belgische architecten Alexis Dumont en Marcel Van Goethem een reusachtig complex van 16 500 m², dat vooral uit glas, staal en beton bestaat, geheel in de modernistische vormentaal van die tijd. In het hart van het gebouw bevindt zich een gigantisch grote hal waarin de constructiewerkplaatsen zijn ondergebracht. Hier worden de auto’s gebouwd alvorens ze in de showroom worden tentoongesteld. De showroom neemt aanvankelijk de hele begane grond in beslag. Na de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van het gebouw door de Duitsers, wordt de showroom in de plateaus opgedeeld zodat er meer ruimte voor de garages vrijkomt.

Een nieuwe culturele ambitie

De verhuis van de werkzaamheden van de Citroëngarage als aanzet van een resoluut culturele toekomst.

In 2015 koopt de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest de Citroën-IJzergarage om er een internationaal kunstencentrum in onder te brengen, naar de wens van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De garagewerkzaamheden worden nog twee jaar lang verdergezet zodat Citroën de tijd heeft om een nieuw gebouw op te trekken. Ondertussen schrijft de MSI een openbare aanbesteding uit voor de analyse, gevolgd door een internationale wedstrijd, die later door de Stichting Kanal zal worden overgenomen. De wedstrijd betreft de uitwerking van een bouwkundig omschakelingsproject. Het winnende project werd eind maart 2018 bekend gemaakt, dus enkele weken voor de heropening van de vroegere Citroëngarage voor een aanloopjaar. Dit aanloopjaar gaat vooraf aan de effectieve verbouwing, die meerdere jaren in beslag zal nemen. De eigenlijke opening van het museum is immers pas gepland voor eind 2022/begin 2023.