Een bijzondere plek met een geschiedenis en een ambitie

Van autofabriek tot kunstencentrum

Een bijzondere plek

Een kathedraal van glas en staal, een monumentale showroom met uitzicht op de stad en werkplaatsen aan het kanaal

De vroegere Citroëngarage imponeert door zijn ongelooflijke afmetingen. Het complex op het kruispunt van het IJzerplein en de Willebroekkaai vormt een soort eilandje. Het valt op door zijn prachtige showroom, een glazen paleis van 21 meter hoog, en werd bekend dankzij de ronde gordijngevel. Het spectaculaire bouwwerk, dat baadt in een zee van licht, werd het trotse embleem van een onderneming die radicaal durft te vernieuwen.

Een bladzijde industriële geschiedenis

Een fabriek gebouwd op een plaats die speciaal gekozen was omwille van zijn zichtbaarheid en toegankelijkheid, naast het kanaal en vlakbij het historisch centrum van Brussel.

 

In het begin van de jaren 1930 koopt André Citroën grond op het IJzerplein. Volgens hem is dit de ideale plek voor zijn nieuwe autofabriek, die jarenlang de grootste van Europa zal blijven. Samen met de Franse architect Maurice-Jacques Ravazé ontwerpen de Belgische architecten Alexis Dumont en Marcel Van Goethem een reusachtig complex van 16 500 m², dat vooral uit glas, staal en beton bestaat, helemaal in de modernistische vormtaal van toen. In het hart van het gebouw ligt een gigantisch grote hal waarin de constructiewerkplaatsen zijn ondergebracht. Hier worden de auto’s gebouwd voor ze in de showroom komen te staan. De showroom neemt in het begin de hele begane grond in beslag. Na de Tweede Wereldoorlog en de bezetting van het gebouw door de Duitsers, wordt de showroom in de plateaus opgedeeld zodat er meer ruimte voor de garages vrijkomt.

Een nieuwe culturele ambitie

De verhuis van de werkzaamheden van de Citroëngarage als aanzet van een resoluut culturele toekomst.

In 2015 koopt de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Citroën-IJzergarage om er een internationaal kunstencentrum in onder te brengen, naar de wens van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De garagewerkzaamheden gaan nog twee jaar lang verder zodat Citroën de tijd heeft om een nieuw gebouw op te trekken. Ondertussen schrijft de MSI een openbare aanbesteding uit voor de analyse, gevolgd door een internationale wedstrijd, die de Stichting KANAL later overneemt. De wedstrijd is afgestemd op de uitwerking van een bouwkundig omschakelingsproject. Het winnende project werd eind maart 2018 bekend gemaakt, enkele weken voor de heropening van de vroegere Citroëngarage voor een aanloopjaar. Dit aanloopjaar ging vooraf aan de effectieve verbouwing, die meerdere jaren zal duren. Want de uiteindelijke opening van het museum is voorzien voor 2025.