KANAL – Centre Pompidou!

“KANAL – Centre Pompidou, dat is de overtuiging dat kunst en cultuur mensen bij elkaar brengen in een maatschappij die almaar meer verdeelt, dat is een plaats creëren waar iedereen thuis zal voelen.” Yves Goldstein

Een toekomstige culturele baken voor Brussel

KANAL – Centre Pompidou koestert de ambitie om een ruimte voor cultuur en uitwisseling te scheppen, om de Brusselse creatieve scène in beeld te brengen en om bij te dragen aan de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad.

 

Dit ambitieuze project, dat door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt gedragen, wil aan Brussel een culturele pool geven die bijdraagt tot diens uitstraling als hoofdstad van Europa. In het kader van een tienjarige samenwerkingsovereenkomst met het Centre Pompidou, zal het toekomstige KANAL – Centre Pompidou niet alleen een museum voor moderne en hedendaagse kunst herbergen, maar ook de rijke collectie architectuur en stedenbouw van de stichting CIVA. Verschillende publieksruimtes zullen worden gebruikt voor allerlei culturele activiteiten, waaronder podiumkunsten. 

APRIL - NOVEMBER 2020

Na KANAL Brut (2018-2019), is het de beurt aan "It never ends" om zich van 4 april tot 1 november 2020 in de showroom van de voormalige Citroën Garage te vestigen, terwijl wij de werkzaamheden in de garage verderzetten.

 

"It never ends" is een uitnodiging, een carte blanche en een uitdaging voor John Armleder, een van de meest opmerkelijke Europese kunstenaars van zijn generatie. Hij zal 7 maanden lang de 6 niveaus van de KANAL Showroom inpalmen.

 

Met John Armleder creëert KANAL-Centre Pompidou op de eerste twee verdiepingen van de Showroom een openbare ruimte die 7/7 dagen toegankelijk is, met onder meer een gratis openbare bibliotheek, een bar-lounge ruimte, een co-working space, werkplaatsen voor de wijk, scholen, verenigingen.... en ruimtes gewijd aan muziek en performance.

 

De andere vier niveaus van de Showroom zullen letterlijk worden ingepalmd door John Armleder volgens een multidisciplinaire en "multi-artistieke" dynamiek waarbij hij zijn eigen creaties (nieuwe en reeds bestaande) en zijn missie als "doorgever" ondergraaft met de presentatie van werken en voorstellingen van andere hedendaagse kunstenaars, die plaatshebben in de installaties van John Armleder. Deze ruimtes zijn geopend van donderdag tot en met zondag van 12 tot 20 uur (behalve op donderdag tot 22 uur).

 

In dit opzicht is de keuze van John Armleder van fundamenteel belang voor KANAL-Centre Pompidou dat, verder dan de klassieke visie van het museum van de 19de en 20ste eeuw, een nieuwe visie wil voorstellen die gericht is op de rol van de museuminstelling als platform. Zo zal KANAL-Centrum Pompidou tijdens "It never ends" en in nauwe samenwerking met John Armleder haar co-productieactiviteiten met de Brusselse kunstscene verderzetten, op basis van de initiatieven van diegenen die van Brussel een van de meest dynamische Europese steden maken op artistiek gebied.

 

Met "It never ends" wil KANAL-Centre Pompidou blijven experimenteren met deze nieuwe vorm van "collaboratief" museum waarvan de identiteit wordt gevormd door zij die het creëren, spelen, uitvoeren en inpalmen om nieuwe artistieke vormen voor te stellen. We willen dit werk van het bouwen van een museum voor iedereen, een huis van open, meervoudige en diverse kunst, onvermoeibaar verderzetten.

HET ONSTAAN VAN EEN COLLECTIE HEDENDAAGSE KUNST

Brussel is ongetwijfeld uitgegroeid tot een van de belangrijkste steden voor creatie en trekt een groot aantal kunstenaars aan. De Stichting Kanal wil dit extra in de verf zetten, zeker met het vooruitzicht op het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst.

 

Om de brede waaier aan artistieke creatie in Brussel in de kijker te zetten, wil de Stichting Kanal de Brusselse kunstenaars ondersteunen. Zo heeft deze voor dit aanloopjaar een tiental artiesten uitgenodigd, die door een jury werden geselecteerd, om hier een origineel werk te presenteren. Dit bestellingsbeleid is een eerste aanzet tot de opbouw van de collecties van het toekomstige museum. De werken zullen naast andere uit de collecties van het Centre Pompidou worden tentoongesteld. Elk jaar zullen er nieuwe stukken worden aangekocht om de eigen collectie aan te vullen en te verrijken.

 

Voor meer informatie ...