Toegankelijkheid

Prioritaire toegang

KANAL – Centre Pompidou beschikt over een technische toegankelijkheid over zijn hele site voor alle personen met beperkte mobiliteit (PBM). Er zijn verscheidene specifiek daartoe ingerichte hellingbanen voorzien. Gezien de specificiteit van de ruimtes, dient men ermee rekening te houden dat, vóór de grote werken van 2020, de toegang tot de verdiepingen verloopt via de hellingen van de voormalige garage.

Toegang

  • Willebroekkaai 7, om de ongemakkelijke straatstenen van de Akenkaai te vermijden. Meld je bij aankomst aan bij de veiligheidsagent die je zal begeleiden tot aan de ticketbalie.