• donderdag, 23 mei, 2019 - 18:00

Seminar

Het seminar maakt deel uit van het officiële curriculum van de VUB, maar is open voor het publiek.

 

Engels aangevuld met Frans

DE ONSTERFELIJKEN

Een publiek seminarie VUB-ULB in KANAL-Pompidou

HOE HET OUDE INSTRUMENT VAN DE CANON TE BEHEREN IN EEN NIEUWE EEUW

 

Zeer weinig musea in de wereld bevinden zich in de unieke situatie dat ze – op basis van hun reputatie en de rijkdom van hun collecties – kunnen hard maken dat ze hun bezoekers een juiste en volledige samenvatting kunnen aanbieden van alle kunstwerken, ontstaan tijdens een bepaalde periode, die relevant zullen blijven voor die tijd.  Een dergelijke KEUZE van “onsterfelij-ke” kunstenaars wordt de KANON genoemd. Sinds de tweede wereldoorlog heeft geen ander museum in de wereld zo zeer haar stempel gedrukt op het tot stand komen van een dergelijke KANON dan het Museum of Modern Art in New York, en voor het grootste deel van de voorbije eeuw was die keuze extreem invloedrijk.  Sinds de jaren 1970 is het Centre Pompidou in Parijs zonder twijfel het krachtigste alternatief. In het seminarie willen we de kanon bestuderen als wapen en kritisch instrument en we willen ons afvra-gen hoe we er toe kunnen komen, vertrekkende bij de Parijse kanon van vandaag, een nieuw Europees alternatief te ontwikkelen voor de 21ste eeuw.

 

  • Bedacht en ontwikkeld door prof. Hans de Wolf (VUB)
  • Geadviseerd door Prof. Dennis Laoureux (ULB)
  • Ondersteund door de Franse ambassade in Brussel voor "het jaar van Frankrijk" - VUB