Felt Workshops I-XI

© Hana Miletić, Felt Workshops I-XI, 2018-2020

Felt Workshops I-XI (2018 - 2020) bestaat uit 11 elementen, waaronder stukken kleurrijk vilt die in paren aan eenvoudige zwart geschilderde houten structuren zijn opgehangen. Het werk kwam tot stand tijdens een reeks workshops die de kunstenaar samen met een groep vrouwen met een migratieachtergrond begeleidde. De eerste vond plaats in Brussel met kunst- en gemeenschapscentrum Globe Aroma, gericht op pas aangekomen migranten en vluchtelingen, en de tweede in Wenen met Vereinigung für Frauenintegration Amerlinghaus, een vereniging voor onderwijs en begeleiding, als onderdeel van Miletic's bijdrage aan de tentoonstelling "...of bread, wine, cars security and peace" in de Weense Kunsthalle, samengesteld door het collectief WHW (2020). Beide verenigingen ontvangen een deel van de opbrengst van de verkoop van het werk.

De installatie die voortkwam uit de Brusselse workshop werd in WIELS tentoongesteld in Miletić's solotentoonstelling “Dependencies” (2018) onder de titel txt, Is Not Written Plain. Het werd vervolgens aangekocht door M Museum Leuven. Het aan KANAL voorgestelde werk werd later gemaakt en opgenomen in 4th Art Encounters Biënnale in Timișoara en in de 39th EVA International, Ireland Biennial of Contemporary Art (beide 2021). De serie is exemplarisch voor de praktijk van Miletić na 2014, toen de kunstenares haar aandacht verlegde van fotografie, performance en gevonden poëzie naar weven, waardoor ze zich opnieuw verbond met de handwerktradities uit haar Joegoslavische jeugd.

Tijdens de workshops deelden de vrouwen verhalen en ervaringen terwijl ze samen wol vilten. Miletić onderzoekt de sociale mogelijkheden van het weven door het weefproces te gebruiken als middel om mensen met verschillende achtergronden ondanks communicatiebarrières met elkaar in contact te brengen. De installatie is het resultaat van een gezamenlijk creatief proces. Individuele bijdragen smelten samen in de uiteindelijke vorm van de stukken, zoals in elke samenleving. Het werk weerspiegelt Miletić's belangstelling voor sociale en economische omstandigheden. Ze gebruikt het weefproces, dat veel tijd en toewijding vergt, als een manier om hedendaagse arbeidsomstandigheden zoals versnelling en standaardisatie tegen te gaan.

Felt Workshops I-XI verwijst ook naar de geschiedenis van abstracte kunst en de eerste schilderkunstige voorstellingen van netwerken in de jaren 60. De kleurrijke, gemengde vilten composities van Hana Miletić vertonen echter een rizomatische structuur die doet denken aan een netwerk van zorg. Het werk belichaamt de sociale relaties die tot de realisatie van dit werk hebben geleid en het zal op zijn beurt deze relaties ook in de toekomst materieel ondersteunen.