Simona Denicolai & Ivo Provoost

Respectievelijk geboren in 1972 in Italië en 1974 in België.

 

Al sinds midden de jaren ‘90 creëren Simona Denicolai en Ivo Provoost samen performances en uitgekiende interventies die de plaats van kunstbeoefening in de openbare ruimte in vraag stellen. De geproduceerde vormen zijn niet noodzakelijk meteen als kunststukken herkenbaar en ontstaan, geheel volgens de toe-eigeningsstrategie van beide artiesten, uit de context zelf.