Donaties – Friends of KANAL

Friends of kanal

 

Om zijn artistieke, educatieve en sociale opdrachten te verwezenlijken, moet KANAL-Centre Pompidou kunnen rekenen op eigen middelen. Wenst u de oprichting van deze nieuwe Belgische culturele instelling te steunen, dan kunt u uw vrijgevigheid betuigen door Vriend van KANAL te worden. Kiest u om Vriend, Grote Vriend of Stichtende Vriend van KANAL te worden, uw gift zal gebruikt worden om de collectie van KANAL verder uit te bouwen, dan wel om sociaalpedagogische projecten te kunnen realiseren.

 

Indien u wenst dat uw schenking besteed wordt aan een specifiek project (collectie-gebonden projecten en / of projecten rond toegankelijkheid van kunst), aarzel dan niet dit te vermelden.

 

 

 

Brochure : Friends Of KANAL

Wat moet je hiervoor doen?

 

U kunt een gift overmaken via overschrijving op het rekeningnummer van het cultureel mecenaat Musée, IBAN : BE10 0000 0000 0404, BIC : BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met als gestructureerde mededeling: « 129/1012/00006 ».

KUNSTWERKENDONATIES

 

Het verzamelen van kunstwerken is een kerntaak van elk museum. Stichting KANAL heeft dan ook als doel een eigen collectie van moderne en hedendaagse kunstwerken op te bouwen. Daarom zijn we, naast financiële steun, ook geïnteresseerd in schenkingen van kunstwerken van Belgische en buitenlandse kunstenaars.

 

Wilt u deel uitmaken van dit prachtige project? Neem dan contact met ons op! Uw hulp is essentieel om onze collectie verder te kunnen uitbouwen en verrijken, om vervolgens later te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

CONTACTS

Eléonore DE RADIGUÈS
Philanthropy Advisor
Email : ederadigues@kanal.brussels