Legaten en Testamenten

Vindt u dat kunst en cultuur noodzakelijk zijn voor de samenleving en de co-existentie tussen gemeenschappen begunstigen?

 

Waarom zou u deze overtuiging niet zelfs verder dan uw leven uitdragen en delen  met uw kinderen en kleinkinderen door met ons de toekomstige collectie van het museum voor moderne en hedendaagse kunst van Brussel op te bouwen?

 

U kunt dit doen met een legaat aan de Stichting KANAL. Spreek erover met uw notaris of neem contact met ons voor meer inlichtingen.

 

 

Brochure: Legaten en Testamenten