VACATURE: ASSISTENT COLLECTIEBEHEER / ASSISTENTE COLLECTIEBEHEER (M/V/X)

 

 

KANAL is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein in Brussel.

 

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, presentaties van kunstcollecties, live evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

 

De collectie van KANAL

 

De ambitie om een eigen collectie aan te leggen ontstond al bij de oprichting van KANAL. Ze bevat de impliciete wens om een rol van katalysator te spelen in de artistieke productie en de culturele en sociale verantwoordelijkheid op te nemen die gepaard gaat met het selecteren, aankopen en tentoonstellen van kunstwerken. Onze collectie werd opgestart in 2018 en wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze focust op 21ste -eeuwse kunst van kunstenaars die in Brussel en België wonen en werken. De collectie weerspiegelt ons streven naar interdisciplinariteit en omvat alle media, van schilderkunst, beeldhouwkunst, tekeningen en prenten tot fotografie, film, video, installatie- en performancekunst en archiefmateriaal. Ze wil de diversiteit van de Belgische kunstscène en de complexiteit van hedendaagse kunstpraktijken weergeven.

 

Opdracht

 

Je maakt deel uit van het artistieke departement en ondersteunt de Verantwoordelijke collecties bij de activiteiten gelinkt aan de KANAL-collectie. Je draagt bij aan de strategie voor de uitbouw en de promotie van deze collectie, aan het administratieve proces van de opname in de collectie, het beheer van externe bruiklenen, het wetenschappelijk onderzoek en de materiële documentatie van de werken. Je staat voortdurend in contact met de kunstenaars of om het even welke andere tussenpersonen en werkt nauw samen met de art handler en de documentalist.
Daarnaast ondersteun je de aanmaak en verdere ontwikkeling van de digitale databank die de toegang van het publiek tot onze online catalogus mogelijk maakt.

 

 

Takenpakket

 

 

Onderhoud, documentatie, ontwikkeling en conservering:

 • Administratieve ondersteuning bij de samenstelling van de dossiers van werken die aan de Aankoopcommissie voorgelegd worden (correspondentie, onderzoek, opstellen van werkbeschrijvingen en argumentaties).
 • Administratieve opvolging van de opname van aanwinsten in de collecties, in samenwerking met de art handler en de externe partijen die bij dit proces betrokken zijn (contracten, onderhandeling over rechten, facturering, actualisering van de verzekeringsdekking, vaststellingen, ...).
 • Beheer van ontleningen aan derden en voor de eigen programmering (analyse van de facility reports, contracten, facturering en documentatie van interventies die nodig zijn voor de voorbereiding van de bruikleen en de verpakking in overleg met de storage, vaststellingen UIT/IN, begeleid transport van werken, ...).
 • Anticiperen op de behoeften inzake de preventieve bewaring van de collectie en bijdragen tot de optimalisering van de opslag.
 • Beheer van de planning van de verplaatsingen in samenwerking met de art handler.
 • Archiveren, organiseren en updaten van de dossiers van de werken (op papier en online) in samenwerking met de documentalist.

 

Catalogiseren en digitaliseren:

 • Deelnemen aan de implementatie van een nieuwe software om de collectie van KANAL te beheren.
 • Van zodra de databank actief is, deze up-to-date houden, de beschrijving van de werken opstellen en coderen, en de activiteiten in verband met de collectie documenteren (tentoonstellingsgeschiedenis, ontleningen aan derden, publicaties, rondleidingen of andere activiteiten).
 • Het opzetten en beheren van de fotobibliotheek van de collectie.
 • Deelnemen aan de analyse van het surfgedrag en de behoeften van de online bezoekers om passende online content voor te stellen.

 

 

Partnerschappen, ontsluiting en toegankelijkheid van hulpmiddelen in verband met de collectie:

 • Het onderhouden van de dialoog met de kunstenaars uit de collectie en andere mogelijke tussenpersonen om hen op de hoogte te houden van activiteiten in verband met de collectie.
 • Assisteren bij opzoekingen en reageren op verzoeken om informatie over de collectie.
 • Bijdragen aan de ontsluiting van de collectie aan de hand van presentaties of de medewerking aan publieksprogramma’s.
 • Meewerken aan de uitvoering van een redactioneel beleid in verband met het online ontsluiten van de collectie.

 

 

Algemene taken:

 • Administratieve en boekhoudkundige ondersteuning van de afdeling.
 • Voorbereiden van bestellingen van materiaal dat specifiek verband houdt met de preventieve conservering van werken en bijhouden van de inventaris.
 • Deelnemen aan de vergaderingen en voorbereiden van de agenda's, presentaties en verslagen.
 • De behandelde materie researchen en up-to-date blijven 

 

 

Jouw profiel

 

De persoon die wij zoeken beschikt over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 

 

Vereiste vaardigheden:

 • Een diploma kunstgeschiedenis, restauratie van kunstwerken of gelijkwaardig.
 • Beheersing van de technieken voor de behandeling en conservering van kunstwerken en van de preventieve conserveringsnormen.
 • Schrijfvaardigheid en in staat zijn syntheses te maken.
 • Beheersing van databasesystemen.
 • Beheersing van het Office-pakket.
 • Sterke interesse in en kennis van kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst.
 • Beheersing van het Nederlands of het Frans.

 

Ingesteldheid:

 • Je bent georganiseerd en in staat om prioriteiten te stellen tussen verschillende taken.
 • Je bent nauwkeurig, methodisch en hebt een goed praktisch inzicht.
 • Je werkt graag in team maar kunt ook zelfstandig werken.
 • Je ziet het positieve in elke situatie en bent oplossingsgericht.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden.
 • Je staat voor diversiteit en inclusie.

 

De hieronder aangehaalde zaken zijn belangrijke pluspunten:

 • Kennis van het Engels.
 • Ervaring met het beheer van museumcollecties.

 

 

Wij bieden jou:

 

 

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

 

 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:

o Hospitalisatieverzekering
o Pensioenverzekering
o Maaltijdcheques van 8 euro
o MIVB-abonnement
o GSM-abonnement
o 8 extra verlofdagen

 • Telewerken met 45 euro/maand als forfaitaire vergoeding.
 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

 

De KANAL Stichting wil een afspiegeling zijn van de Brusselse bevolking, met personeel en publiek dat even divers is als de gemeenschappen waarvoor het werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren. KANAL discrimineert op geen enkele manier. Je kandidatuur wordt behandeld op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de voor de functie vereiste vaardigheden en/of gezochte ervaring.

 

Interesse?

 

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Jean-François Leconte, secretaris-generaal, via jobs@kanal.brussels, uiterlijk tegen 14/04/23 om middernacht. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: ”Assistent(e) Collectie”.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 28/04/23.