Tourniqué à Kinshasa

© Dries Van den Brande

In de titel van het werk weerklinkt het idee van verandering, wat aangeeft aan dat er dingen in beweging zijn in Kinshasa: "Met Tourniqué à Kinshasa leg ik meer de nadruk op de inspanningen van de "Inspection générale des finances", bijgestaan door justitie, om de dieven die stelen van de staat op te sporen.

Ik breng daarvan een getuigenis en moedig het ministerie van Justitie aan om de IGF te steunen, zodat onze economie morgen sterker wordt en we een beter maatschappelijk leven krijgen. Hopelijk komen er weer schoolbanken en gaat Congo erop vooruit. In de rangschikking van 180 landen volgens hun graad van corruptie is Congo dankzij de inspanningen van de IGF gestegen van de 170ste naar de 169ste plaats. Er is nog werk aan de winkel, maar het is een bemoedigende kleine stap. Tourniqué à Kinshasa richt zich tot de huidige machthebbers in het land en tot de studenten die zich voorbereiden om de leiders van morgen te worden. [Mega Mingiedi]

Het werk werd geactiveerd door een performance in Kinshasa in juli 2022, tijdens de biënnale van Yango.