Care

© Peter Cox / Courtesy Zeno X Gallery, Antwerp

Care (2019-20) is een op stof gebaseerd werk dat bestaat uit kleurrijk borduurwerk op witte meelzakken en jute. Het werk wordt aan de muur opgehangen of op een houten driepoot getoond, waardoor het de vorm van een tent aanneemt. Het werd gemaakt tijdens de residentie van de kunstenaar in Ifitry in Essaouira, Marokko (2019-2020) en werd prominent tentoongesteld in de Biënnale van Berlijn 2020.

Het werk gaat in op essentiële thema's in Gbaguidi's praktijk, zoals uitwisseling of ruilhandel. Dit zowel door het gebruik van jute zakken die traditioneel gevuld zijn met meel, een fundamenteel handelsartikel, als door de uitwisseling van vaardigheden en kennis die een wezenlijk onderdeel vormden van het productieproces van Care. Voor de uitvoering van het werk gebruikte de kunstenaar een borduurtechniek die ze leerde van lokale vrouwen, aan wie ze schilderles gaf tijdens een residentie in Marokko (2019-2020). De geborduurde compositie verbeeldt verstrengelde armen in verschillende kleuren die naar de hemel reiken in een gebaar van protest of collectieve omhelzing. De stof is opgehangen in de vorm van een tent of schuilplaats, verwijzend naar de titel van het werk en het begrip van zorg. Dit werk is ook een uitnodiging van de kunstenaar om zorg te dragen voor onze relaties. Het werk heeft betrekking tot het concept van "mondialité" of "wereldmentaliteit", een theorie van filosoof Edouard Glissant zoals verwoord in zijn boek Poetics of Relation. Tegenover de toenemende onzekerheid van politieke en sociale grenzen nodigt Gbaguidi ons uit om onze eigen persoonlijke grenzen te koesteren.

Het menselijk lichaam staat centraal in het werk van Gbaguidi, vaak met een performatief karakter, en de aanwezigheid van haar eigen lichaam in bepaalde werken. De kunstenaar gebruikt delen van haar lichaam om verf of pigment op het doek aan te brengen, bijvoorbeeld in The Missing Link, een ander werk van Gbaguidi dat door KANAL Foundation is aangekocht. Ook stelt ze in veel van haar werken lichaamsdelen voor. Het lichaam wordt beschouwd als een houder van kennis, een schakel tussen heden en verleden, een archief.