Imbéciles de tous les pays unissez-vous !

© M HKA, Christine Clinckx

In de installatie Imbéciles de tous les pays unissez-vous !  gaan de teksten en beelden van een aantal edities van Europe Magazine met elkaar in dialoog en worden we aangesproken op onze verantwoordelijkheid. Dit Belgische tijdschrift verscheen voor het eerst in 1944 onder de naam Grande-Bretagne en kwam tot stand met de hulp van de Britse geheime dienst en strijdkrachten. De uitgestalde artikels getuigen van het belang van dit propagandamiddel waarvan het Westen zich bediende in het kader van de ontwikkeling van het FAL (Fusil Automatique Léger – licht automatisch geweer) van de Fabrique Nationale de Herstal (FN) en ze verhalen de wapenfeiten van die laatste in de loop der tijd aan de hand van de Koude Oorlog en de koloniale geschiedenis. In een tijd waarin Europa meer en meer opschuift naar de extreemrechtse conservatieve samenleving waarover op de pagina’s van dit tijdschrift wordt gefantaseerd, kunnen de tentoongestelde foto’s en teksten niet beschouwd worden als slechts overblijfselen van een ver verleden. Voor de kunstenaar is het onderzoeken ervan een ‘burgerplicht’.