Gepubliceerd op
24/06/2022

OpenStreets 22

24.06 – 18.09

Hoe kunnen we de straat en de publieke ruimte anders gebruiken? OpenStreets palmt deze zomer de Molenbeekse Maritiemwijk in met gratis concerten, dansvoorstellingen en workshops. Samen met heel wat culturele en lokale partners werkte KANAL een outdoor programma uit voor zes zomerstraten met voorstellingen van onder meer Seppe Baeyens en Ultima Vez maar ook alternatieve photobooths, textiel- en toekomstworkshops.

 

OpenStreets is een project dat onze affectieve verhouding met de straat en de publieke ruimte wil beïnvloeden. Om van de 20ste-eeuwse Brusselse ‘autostad’ opnieuw een leefbare stad te maken waar bewoners veilig, gezond en creatief kunnen samenleven, is een allesomvattend ruimtelijk en mobiliteitsbeleid nodig. Hier wordt sinds enkele jaren op gewestelijk niveau én in de gemeenten een begin mee gemaakt. Maar het gaat niet enkel om infrastructuur en regelgeving. Decennialange dominantie van de auto heeft de Brusselaar verdoofd en deels blind gemaakt voor een ander gebruik van de openbare ruimte. Een stukje straat afsluiten om er een speel- en activiteitenstraat van te maken, blijft voor velen een vreemde gedachte. OpenStreets wil met een brede variëteit aan activiteiten in een reeks zogenaamde ‘zomerstraten’ aantonen én laten voelen hoe positief en inspirerend zo’n alternatief gebruik kan zijn. Even een zomerse stap opzij, een stuk straat als experimenteerterrein voor verandering.

 

Deze tweede editie van OpenStreets concentreert zich in de Molenbeekse Maritiemwijk, een dichtbevolkte en cultureel erg diverse wijk, omringd door grote stedelijke ontwikkelingsprojecten (Tour & Taxis, Park Materialenkaai, Up-site, WTC-Noordwijk, …). Ook KANAL behoort tot die reeks belangrijke urbanistische ingrepen aan de rand van de wijk. KANAL wil zich expliciet associëren met de verzuchtingen van de bewoners in de aanliggende wijken. Als oprichtende partner van OpenStreets draagt het ook dit jaar een substantieel programma van artistieke interventies bij.

 

Ontdek het programma van OpenStreets:  https://www.openstreets.brussels/