Gepubliceerd op
22/12/2022
d14 Neue Gallery Kassel. Pélagie Gbaguidi Installation The Missing Link Dicolonisation Education by Mrs Smiling Stone. © Mathias Völzke. Courtesy of the artist.

KANAL BREIDT COLLECTIE UIT

Terwijl de transformatie van de iconische Citroën-garage tot een museum van de 21ste eeuw vordert, verwerft de Stichting KANAL een collectie werken van hedendaagse kunstenaars die in Brussel en België wonen en werken. Het museum zet zo haar ambitie kracht bij om de hedendaagse kunstscene te weerspiegelen in al haar complexiteit. Met werken van Aline Bouvy, Manon de Boer, Pélagie Gbaguidi, Hana Miletić, Joëlle Tuerlinckx en Sophie Whettnall breidt KANAL haar collectie uit met een reeks grootschalige installaties. Multidisciplinariteit en experiment staan centraal in de stukken, die vaak diverse kunstvormen combineren.

 

Representatief voor deze aanpak is de aankoop van het iconische confetti-werk Stukjes Stukjes en dingen, Dingen Dingen en stukjes / Territoire confetti (1993 - 2022) van Joëlle Tuerlinckx. Het is een protocol voor het maken van een sculptuur op basis van papierresten (door perforators geproduceerde confetti) van materiaal dat afkomstig is uit de kantoren en archieven van het museum. Het werk, dat in 1993 werd bedacht, stond intussen al in verschillende instellingen opgesteld en nam bij elke incarnatie uiteenlopende efemere vormen aan. Het ruimtelijk werk van Manon de Boer dat onlangs werd gemaakt voor het Museum Dhondt-Dhaenens als onderdeel van haar tentoonstelling Blindsight (februari - mei 2022), plaatst een institutionele collectie voor een gelijkaardige uitdaging. De locatiegebonden klank- en objectinstallatie die voortsproot uit de samenwerking van de Boer met choreografe Latifa Laabisi en componist Laszlo Umbreit, zal opnieuw worden geconfigureerd voor een van de toekomstige zalen van KANAL. Ook de Boers film one, two, many (2012) werd door KANAL aangekocht, terwijl een ander werk van deze kunstenaar, Dissonant (2010), als permanente bruikleen in de collectie is opgenomen.

 

Door middel van humor, poëzie en het groteske stellen Aline Bouvy’s Potential for Shame (2022), Urine Mate II (2016) en Strategy of Non-Cooperation VI (2016) het dominante patriarchale en kapitalistische discours in vraag. Deze groep werken is tekenend voor de pogingen van de kunstenaar om de grenzen af te tasten tussen goede en slechte smaak, en een alternatieve lezing aan te reiken van de wereld waarin we leven. La banquise (2019), het grootste werk van Sophie Whettnall tot nu toe, verkent de begrippen landschap, licht en herhaling die centraal staan in haar werk, evenals het doelbewuste gebruik van toegankelijke materialen. Als immersieve en interactieve installatie plaatst La banquise de toeschouwer in het hart van het werk. Een andere benadering van participatie vinden we bij Hana Miletićs Felt Workshops I-XI (2018-2020). Deze installatie is het resultaat van viltworkshops met vrouwen met een migratieachtergrond die werden gehouden bij de Brusselse organisatie Globe Aroma en de Weense Vereinigung für Frauenintegration Amerlinghau. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de werken zal deze verenigingen steunen.

 

Tot slot verwierf KANAL een belangrijk werk van Pélagie Gbaguidi, de installatie The Missing Link. Decolonisation Education by Mrs. Smiling Stone (2017) die meer dan 60 grootschalige tekeningen, meerdere archieffoto's, objecten en filmbeelden omvat, prominent gepresenteerd op Documenta 14 in 2017. Als aanvulling op deze aankoop heeft Gbaguidi een ander, meer recent werk geschonken aan KANAL, namelijk Care (2019-2020).
Alle kandidaat-collectieaankopen voor KANAL worden grondig onderzocht, zowel door het artistieke team van KANAL als door een aankoopcomité dat is samengesteld uit externe deskundigen. Vanaf 2023 zal dit comité twee nieuwe leden tellen: Diana Campbell en Daniel Blanga-Gubbay. Beiden wonen in Brussel en brengen een brede expertise aan vanuit verschillende gebieden. Als hoofdcuratrice van de Dhaka Art Summit en stichtend artistiek directrice van de Samdani Art Foundation, brengt Diana Campbell haar internationale ervaring in het curatorschap en haar grondige kennis van de mondiale kunstmarkt aan. Daniel Blanga-Gubbay, artistiek codirecteur van het Kunstenfestivaldesarts, is gespecialiseerd in performances en live kunst, vormen die cruciaal zijn voor de missie van KANAL.

 

De collectie van KANAL omvat momenteel werken van 33 internationale hedendaagse kunstenaars die in België wonen en werken. Ze weerspiegelt KANAL's engagement voor transdisciplinariteit en omvat alle media, van schilderkunst, sculpturen, tekeningen en drukwerk tot fotografie, film, video, installaties, performances en archiefmateriaal. Zo wil KANAL de diversiteit van de Belgische artistieke scene en de complexiteit van de hedendaagse kunstpraktijken weerspiegelen. Deze steeds groeiende collectie wil KANAL ontsluiten voor een breed publiek. De kunstwerken zullen een essentieel onderdeel vormen van het toekomstige programma. Uitleningen aan andere instellingen en een sterke aanwezigheid online hebben hetzelfde doel. Alle informatie over de collectie, informatie over de kunstwerken en interviews met de kunstenaars vind je op de hier.