• donderdag, 22 november, 2018
  • vrijdag, 23 november, 2018

Rendez-vous

CIVA in samenwerking met KANAL-Centre Pompidou, ALICE EPFL, Metrolab Brussels , ULB Faculté d’Architecture La Cambre Horta, TU Vienna, TU Delft, KU LEUVEN, The Berlage, Max Planck Institut Für Kunstgeschichte

 

SCAFFOLDS

Symposium

De organisatie van Scaffolds en ‘Being with Pedagogy’ is met mekaar verweven waardoor een academische tweedaagse gekoppeld wordt aan een dag van lezingen en discussie die toegankelijk is voor het grote publiek.

 

 

Het symposium moet een plek zijn waar architectuur- en stedenbouwkundig onderzoek wordt gedeeld maar waar ook de artistieke praktijk en pedagogie onderwerp uitmaken van het debat.

Scaffolds buigt zich over epistemologische en cognitieve strategieën en tools die gebruikt worden bij het bestuderen en ontwerpen van onze ruimte en dit van de schaal van het menselijk lichaam tot die van het landschap.

Zo onderzoekt het symposium de theoretische, praktische en ethische linken die vormen van weten verbinden met vormen van doen, en dit met het oog op een gedeelde toekomst.

 

 

Het overkoepelende thema « Scaffolds – Open Encounters » wil een constructieve dialoog tot stand brengen tussen disciplines, lesgevers, onderzoekers, studenten, professionals, lokale gemeenschappen en culturele instellingen.

 

Het symposium wordt georganiseerd door het laboratorium ALICE, een groep die zich richt op architecturaal ontwerp en onderzoek aan de École Polytechnique Fédérale de Lausanne, in samenwerking met Metrolab Brussels (ULB-UCL), het Research Laboratory for Architecture Theory and the Philosophy of Technics aan de Technische Universität Wien, de Faculty of Architecture and Built Environment van de Technische Universiteit Delft; en de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

 

 

Het symposium vindt plaats in het tot de verbeelding sprekende kader van de voormalige Citroëngarage en geniet de gastvrijheid van CIVA / KANAL – Centre Pompidou. Het heeft dan ook de uitgesproken ambitie om toekomstige samenwerkingsverbanden tussen de verschillende stakeholders en deelnemers te bewerkstelligen.

Onderzoekers, onderwijzers en vaklui uit de domeinen van de architectuur en stedenbouw, humane en kunstwetenschappen maar ook de filosofie, psychologie en sociale wetenschappen: het symposium staat open voor de aanwezigheid en deelname van personen uit alle academische velden en disciplines waarvan de ideeën raakvlakken hebben met de voorgestelde thema’s.

Ook kunstenaars en vorsers die onderzoek voeren rond kunst zijn meer dan welkom.

 

 

Het programma van het symposium bestaat uit lezingen, presentaties en debatten rond individuele onderzoeken volgens drie assen (de deelname is vrij op basis van de presentatie van artikels), drie panels, transversale workshops rond vraagstellingen die aan de oppervlakte komen en een reeks artistieke interventies.