Gepubliceerd op
11/03/2022
Jennifer Beauloye, Collections & Research Manager© Lorraine Wauters

De Stichting KANAL onhult zijn Collectie

Persbericht 10.03.2021

Het toekomstige museum van moderne en hedendaagse kunst stelt de eerste aankopen voor

De Stichting KANAL heeft de eerste werken van zijn collectie onthuld. Deze eerste werken werden geselecteerd door het Aankoopcomité, dat bestaat uit leden van het team van KANAL en onafhankelijke experts en de werken vormen de basis van de toekomstige collecties van de Stichting KANAL. Sinds 2018 ondersteunt de aankoopstrategie van de Stichting KANAL de hedendaagse creatie in Brussel en in België.

 

« De collecties van de Stichting KANAL, die gefinancierd worden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, willen het dubbele verhaal vertellen van de huidige Belgische kunstscène enerzijds en de Stichting KANAL anderzijds. In 2018 werden de eerste aanwinsten voor KANAL Brut in opdracht gegeven. Deze eerste ervaring heeft onze acquisitiestrategie in de eerste jaren vormgegeven»  Yves Goldstein, Directeur van de Stichting KANAL.

 

De collecties, die het interdisciplinaire engagement van KANAL weerspiegelen, zijn opgebouwd rond vele vormen van artistieke expressie: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, gravure, fotografie, film, video, installaties, performances en hun archieven. Deze collecties zijn geworteld in de diversiteit van de Belgische kunstscène en weerspiegelen de complexiteit van de hedendaagse artistieke praktijken.

 

Jennifer Beauloye, Hoofd Collecties van KANAL-Centre Pompidou en lid van het Aankoopcomité: "Dit is een zeldzame en historische gelegenheid om het eerste werk in de inventaris van een publieke verzameling op te nemen. Sinds de oprichting van het Aankoopcomité zijn wij verwikkeld in boeiende discussies om onze methodologie en strategie te bepalen. Dit dialoog evolueert naarmate de plannen voor het toekomstige gebouw duidelijker worden. Deze eerste werken zijn bedoeld als de emblematische grondslagen van de toekomstige collecties. Naast de aankopen bouwen wij in de loop van de tijd ook een vertrouwensrelatie op met de kunstenaars die ons de zorg voor hun werken toevertrouwen."

 

De werken worden systematisch geselecteerd volgens een strenge procedure die gezamenlijk wordt uitgevoerd door het artistieke team van KANAL-Centre Pompidou en externe specialisten. Een Precomité controleert de ontvankelijkheid en de ernst van de ontvangen voorstellen en legt deze voor aan het Aankoopcomité, dat bestaat uit interne en externe deskundigen die door de Raad van Bestuur van de Stichting KANAL worden benoemd. Het Aankoopcomité komt elk jaar bijeen, met als huidige voorzitster Kasia Redzisz, artistiek directrice van KANAL-Centre Pompidou, om de definitieve evaluaties te maken. Alle beslissingen worden vervolgens formeel goedgekeurd door de Raad van Bestuur, die de keuzes van het Aankoopcomité altijd heeft gerespecteerd.

 

De collectie omvat momenteel 38 werken van 27 kunstenaars van 12 verschillende nationaliteiten, die wonen, werken of afkomstig zijn uit Brussel en België. Naast de werken die reeds op KANAL Brut werden voorgesteld, kan je werken ontdekken van kunstenaars zoals Otobong NKANGA, Jos DE GRUYTER & Harald THYS, Sammy BALOJI, Ana TORFS, enz.

 

De Stichting KANAL wenst haar collectie toegankelijk te maken voor een zeer groot publiek via een online aanwezigheid en uitleningen aan andere instellingen. De collectie zal uiteraard worden getoond als onderdeel van de programmering na de opening van KANAL in 2024.

 

“In de afgelopen 4 jaar heeft KANAL een breed scala aan grote kunstwerken verzameld, die in de komende maanden en jaren in vele nationale en internationale kunstinstellingen zullen worden tentoongesteld als onderdeel van hun programmering. Ik kijk ernaar uit om ze in Brussel te tonen en om samen met het team van KANAL en het Aankoopcomité de toekomstige aankoopstrategie te bepalen en de collectie verder uit te breiden” Kasia REDZISZ, Artistiek Directrice van KANAL-Centre Pompidou.

Documents