Gepubliceerd op
31/10/2022
© Hugard & Vanoverschelde

Werving: Verantwoordelijke van de dienst Audiovisuele Regie

KANAL is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein.

 

Het programma van KANAL bestaat uit collectiepresentaties, tentoonstellingen, evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

 

De directie productie bestaat uit drie diensten: de dienst productie van de tentoonstellingen, de dienst technische regie en de dienst audiovisuele regie.

 

Opdracht

Je rapporteert aan de directrice productie en bent verantwoordelijk voor de dienst audiovisuele regie, die is samengesteld uit audiovisuele technici en productieleiders. Je staat in voor het goede peoplemanagement van deze dienst. Je ziet toe op de technische audiovisuele operaties die verband houden met het programma (tentoonstellingen, podiumkunsten en hospitality) voor en na de opening van het gebouw. Je waakt over de werkverdeling binnen jouw team, volgens de vaardigheden en specialisaties van elke teamlid, en houdt toezicht op externe teams in het kader van openbare aanbestedingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de inrichting van het toekomstige Auditorium van de Stichting, met het oog op de exploitatie ervan, en zorg je voor de aankopen en vereiste uitrusting voor deze ruimte, naargelang de behoeften van het globale programmaschema.

 

Takenpakket

Teambeheer & administratie

 • Dagelijkse en operationele leiding van het team: verdeling en planning van het werk binnen het team, met respect voor de activiteitenkalender en deadlines.
 • Deelname aan de evaluatie en aanwerving van de teamleden van de dienst.
 • Beheer van extern personeel op ad hoc basis.
 • Budgettaire en financiële opvolging van de dienst.
 • Voorbereiden en toepassen van openbare aanbestedings- en aankoopprocedures.
 • Instaan voor de functionele omkadering van de activiteiten van een technisch team met betrekking tot een project of dienstprestatie.
 • Opstellen van een investeringsstrategie voor de audiovisuele uitrusting voor de verschillende activiteiten van het programma. Uitwerken van de aankopen die met deze behoeften overeenstemmen, meewerken aan de vernieuwing van de audiovisuele uitrusting en de opvolging van de leveranciers.
 • Opvolgen van de ontwikkelingen op het gebied van audiovisuele praktijken en technieken in verband met de productie en de exploitatie van het programma.

 

Operationele taken

 • Oprichting en beheer van het Auditorium (370 plaatsen).
 • Toezicht op de concrete invulling van de audiovisuele behoeften van het programma. De uitvoering van de voor de productie van de audiovisuele projecten van het programma vereiste werkzaamheden aansturen en coördineren.
 • Technische beoordeling van projecteisen, haalbaarheidsstudies, uitwerking van bestekken.
 • Evaluatie van de begrotingsmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van de projecten.
 • Planning en coördinatie van de technische fasen van een productie.
 • Coördinatie van de planningen in samenspraak met het hoofd van de dienst technische regie van de tentoonstellingen en de dienst productie van de tentoonstellingen (bezetting van ruimten en leveringszones volgens het vastgelegde programmaschema).
 • Directe lijn met de planningsverantwoordelijke.
 • Uitwerking van de nodige autorisatieverzoeken en goedkeuringen (toegang, ...)
 • Toezien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot personen, goederen en ruimten en van de in het gebouw geldende voorschriften.
 • Aanvaarding van werken en werven, de kwaliteit en de conformiteit van de uitgevoerde werkzaamheden in samenwerking met de productieleiders en interne AV-technici.
 • Beheer van het onderhoud, de opberging en de inventaris van de uitrusting (verlichting, audiovisueel materiaal, gereedschap, dragers) en van de opslagruimtes.

 

Jouw profiel

De persoon die wij zoeken beschikt over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 

Vereiste vaardigheden

 • Profiel van een ervaren technisch leider op audiovisueel vlak met minstens 5 jaar succesvolle ervaring in het beheer van tentoonstellingen of podiumkunsten binnen de museale of culturele sector.
 • Ervaring met teambeheer of bereid zijn om zich op dit gebied te ontwikkelen.
 • Certificaat vereist voor het werken op hoogte en het besturen van een hoogtewerker.
 • In staat zijn om de technische fasen van een productie te coördineren.
 • In staat zijn om een artistiek project in technische termen te vertalen en de technische specificaties op te stellen.
 • Beheersing van de reglementaire context: technische normen, regels met betrekking tot de veiligheid van goederen en personen (met name het toezicht op de controlebureaus die de installaties in publiek toegankelijke ruimtes keuren).
 • Grondige kennis van de instrumenten en middelen die worden gebruikt bij de audiovisuele productie als onderdeel van de productieketen van een tentoonstelling of evenement.
 • Beheersing van het Frans, Engels en/of Nederlands.
 • Beheersing van het Office-pakket. Beheersing van planningtools.

 

Ingesteldheid

 • Je werkt graag in teamverband, hebt organisatietalent en verantwoordelijkheidsbesef en deelt graag je kennis.
 • Je hebt zin voor initiatief en bent in staat om voorstellen te formuleren: je bent oplossingsgericht.
 • Je weet hoe je de juiste informatie op het juiste moment kunt doorgeven en kunt oplossingen voor geschillen voorstellen aan je oversten.
 • Je hebt goede interpersoonlijke vaardigheden en kunt gemakkelijk overleggen en onderhandelen met verschillende mensen.
 • Je bent technisch en praktisch voldoende onderlegd om kleine werken uit te voeren.
 • Je ziet nauwgezet toe op de uit te voeren werkzaamheden zodat de planningen kunnen nageleefd worden.
 • Je controleert de kwaliteit van het werk en stuurt die waar nodig bij.

 

De hieronder aangehaalde zaken zijn pluspunten

 • Bekwaamheidsverklaring(en) inzake elektriciteit
 • Kennis van de Brusselse actoren met betrekking tot jouw vakgebied.
 • Kennis van de regelgeving inzake intellectuele en artistieke eigendom.

 

Wij bieden jou:

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:

- Hospitalisatieverzekering

- Pensioenverzekering

- Maaltijdcheques van 8 euro

- MIVB-abonnement

- Gsm-abonnement

- 8 extra verlofdagen

 • Telewerken met 45 euros/maand als forfaitaire bedrag.
 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

 

Interesse?

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Nathalie MARTIAT, HR-verantwoordelijke, via , uiterlijk tegen 30/11/22. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: « Verantwoordelijke audiovisuele regie ».

 

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 12/12/22.

 

KANAL staat open voor diversiteit en oefent geen enkele vorm van discriminatie uit. Uw sollicitatie wordt verwerkt op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de vereiste vaardigheden en/of de gevraagde ervaring voor de functie.