Gepubliceerd op
27/05/2020
Ultima Vez, Festival KANAL 2019© Veerle Vercauteren

Workroom at KANAL

Ruimtes voor uitvoerende kunstenaars

KANAL - Centre Pompidou stelt zijn uitgestrekte kale ruimtes gratis ter beschikking van podiumkunstenaars en gezelschappen (theater, dans, muziek, etc...) die zelf niet over een ruimte beschikken die voldoet aan de Covid-19 voorwaarden.
 

Vanaf juni tot eind september zullen de KANAL-ruimtes kunnen worden gebruikt om te werken, te repeteren of op te treden voor een publiek. Indien nodig kunnen bepaalde ruimtes ook na deze vooropgestelde periode beschikbaar blijven.
 

Praktische informatie:
De ruimtes worden enkel op schriftelijk verzoek ter beschikking gesteld via:  .