Gepubliceerd op
25/12/2020
© Veerle Vercauteren

KANAL, het toekomstige museum voor museum voor moderne en hedendaagse kunst heeft zijn stedenbouwkundige vergunning gekregen

De werken aan het toekomstige museum voor museum voor moderne en hedendaagse kunst kunnen van start gaan

Vrijdag 25 december 2020 — Na een internationale architectuurwedstrijd heeft de stichting KANAL een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning ingediend, die in maart 2020 is afgerond. Het project werd in september aan een openbaar onderzoek onderworpen en werd door een overlegcommissie besproken. Vervolgens werden kleine aanpassingen gedaan. Op 18 december 2020 heeft URBAN.BRUSSELS de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de Stichting KANAL. Dat hebben minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor cultuurbeleid, en staatssecretaris van Pascal Smet bekendgemaakt.
De voormalige Citroëngarage werd door het Brussels gewest aangekocht om er een groot 21e eeuws museumcentrum voor moderne en hedendaagse kunst van te maken. Het terrein strekt zich uit over 1,7 hectare.
 

Zo wordt het project dat in 2016 door regering Vervoort werd aangegaan concreet. Minister-president Rudi Vervoort is dan ook zeer verheugd:
« Met de uitreiking van deze vergunning gaat de werf van KANAL écht van start en daar ben ik zeer blij mee. Met de verbouwing van dit geheel krijgt ons Gewest een baken in het cultuurlandschap. KANAL wordt een museum van internationale klasse dat tegelijkertijd een podium zal geven aan Brusselse kunstenaars van diverse pluimage. KANAL wordt de plek waar bruggen worden geslagen tussen de burgers van de vele culturen die wij rijk zijn in het Brussels Gewest. Tevens wordt KANAL een plaats waar de inwoners van de stad en verbeelding elkaar zullen ontmoeten, waar we in een artistiek perspectief kunnen dromen van de stedelijke samenlevingsmodellen van morgen. Uit de werf moet een museumpool oprijzen met de Stichting KANAL en CIVA als spil, die zich aan het publiek zal tonen in 2024. Voor ons is het de start van ons project voor een gewest dat zich richt naar de ontplooiing van onze culturele en creatieve praktijk» Rudi Vervoort.

"Samen met Yamila Idrissi pleitte ik enkele jaren geleden voor de oprichting van een museum voor moderne kunst in Brussel. Hiervoor moest volgens ons voorstel een internationale wedstrijd georganiseerd worden.  Met dit project wordt cultuur de drijvende kracht achter de herontwikkeling van de Kanaalzone en de Noordwijk.  Het museum zal, met haar internationale uitstraling én lokale inbedding, een nieuwe ontmoetingsplek worden in de stad. Het museum zal Brussel, als kruispunt van culturen, nog meer internationale uitstraling geven. Dat doen we in deze omgeving trouwens niet alleen met de ontwikkeling van dit museum, maar bijvoorbeeld ook met het nieuwe Beco-park lang het kanaal, de nieuwe Suzan Danielbrug en de heraanleg van het publieke omgeving in de omgeving van het Saincteletteplein. Met de herontwikkeling van deze volledige zone tonen we dat we ambitieuze projecten kan realiseren en werken we verder aan Brussels als een 'city for people," zegt Pascal Smet.

Het project om de voormalige showroom en werkplaatsen van de oude Citroëngarage een nieuwe toekomst te geven, ging reeds in 2016 van start onder de regering Vervoort. De plannen voor de site van 1,7 hectare werden in september voorgelegd voor openbaar onderzoek en na de overlegcommissie licht gewijzigd. Nu de stedenbouwkundige vergunning een feit is, komt de nieuwe bestemming, met musea en gemeenschappelijke ruimtes, een heel stuk dichterbij.

Concreet zal het museum voor moderne en hedendaagse kunst 12.000 m² innemen en is het internationaal architectuurcentrum goed voor 7000 m². 13.000 m² gaat naar een interne openbare ruimte die plaats zal bieden aan cultuur, ontspanning, animatie en educatie. Tevens zal de ruimte  dienst  doen als ontmoetingsplek voor de inwoners van Brussel en haar bezoekers. Tot slot gaat 9000 m² naar gemeenschappelijke ruimtes zoals kantoren, werkplaatsen, auditoria, voorraadplaatsen, leveringsruimtes, technische lokalen en een parking.

Bij de werken gaat veel aandacht naar de restauratie en herbestemming van de belangrijkste erfgoedelementen van de site, namelijk van de showroom en de werkplaatsen. De laureaat van de architectuurwedstrijd legde er de nadruk op om de elementen uit het verleden te behouden. Zo wordt de showroom in zijn oorspronkelijke staat hersteld. De tussenvloeren uit de jaren ’50 worden weggenomen en de aluminiumgevel uit de jaren ’70 maakt plaats voor een glazen en stalen gevel, op basis van het oorspronkelijk model.

Omdat het beschermde gebouw niet aan alle functies plaats kan bieden, zullen er drie volumes bijkomen, namelijk voor het museum voor moderne en hedendaagse kunst, het museum van het Internationaal Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap en tot slot voor de gemeenschappelijke activiteiten, ter vervanging van het voormalige kantoorgebouw. Dat laatste zal de naam “Rassembleur” dragen.

KANAL beschikt nu over alle nodige machtigingen om Brussel een 21e-eeuws museum te bezorgen dat, in een resoluut multidisciplinaire geest, gewijd is aan moderne kunst en hedendaagse creatie, evenals aan de uitgebreide collectie architectuur en stedenbouw van de Stichting CIVA. Dit is een belangrijke stap om deze voormalige garage verder te transformeren tot een plaats van kunst, cultuur en uitwisseling, die de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad zal versterken”.
Yves Goldstein, voor de stichting KANAL.

Overigens wordt het hellend gedeelte van het dak een plat dak, wat plaats geeft aan een publiek toegankelijk dakterras. Onder een inspringend volume komen er nog een bar en een overdekt terras.
Tot slot brengen het kleurenpalet en de materiaalkeuze Kanal binnen in de 21ste eeuw. Door de jaren heen zijn de kleuren enorm geëvolueerd. Ze gingen van donkerbruin naar het huidige wit. Nu worden de structuurelementen van het gebouw via het kleurgebruik herbekeken. Ze zullen donkergrijze tint krijgen, wat herinnert aan het kleurenpalet van 1934.