Gepubliceerd op
31/10/2022
© Hugard & Vanoverschelde

Werving: Verantwoordelijke van de dienst Productie van de Tentoonstellingen

KANAL is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het management zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou. Het museum komt in een omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein.

 

Het programma van KANAL bestaat uit collectiepresentaties, tentoonstellingen, evenementen en nieuwe producties die gevestigde en opkomende kunstenaars een podium bieden. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance. Het programma weerspiegelt de centrale rol in de hedendaagse kunst van mediakunst, performance, immersieve ervaringen en participatie. Tegelijk schetst het de geschiedenis van vooruitstrevende kunstpraktijken uit de 20ste eeuw. De klassieke institutionele formats worden door het programma en onderzoek uitgedaagd, en ook het gevestigde narratief over kunst en haar geschiedenis wordt in vraag gesteld.

 

De directie productie bestaat uit drie diensten: de dienst productie van de tentoonstellingen, de dienst technische regie en de dienst audiovisuele regie.

 

Opdracht

Je rapporteert aan de directrice productie en bent verantwoordelijk voor de dienst productie van de tentoonstellingen, die is samengesteld uit art handlers en productieleiders. Als dusdanig zet je de procedures en werkmethoden op die nodig zijn voor het administratieve, juridische en logistieke beheer van het verplaatsen van de werken van de Stichting. Je zorgt voor de juiste toepassing van maatregelen om het risico op beschadiging van kunstwerken tijdens het vervoer en de opslag te voorkomen. Je speelt een transversale en coördinerende rol binnen de dienst tentoonstellingen en werkt voortdurend samen met de andere productieafdelingen, de dienst technische regie van de tentoonstellingen en de dienst audiovisuele regie, maar ook met de diensten van de artistieke directie, in het bijzonder met de collectiebeheerder. Je doet voorstellen aan de directrice over de organisatie en de werkmethoden van de dienst.

 

Takenpakket

Teambeheer & administratie

 • Dagelijkse en operationele leiding van het team.
 • Deelname aan de evaluatie en aanwerving van de teamleden van de dienst.
 • Aansturing van het team en ontwikkeling van de operationele instrumenten en processen van de dienst (software, opleiding van het personeel ...).
 • Beheer van extern personeel op ad hoc basis.
 • Organisatie en leiding van interne vergaderingen over de thema’s met betrekking tot jouw dienst.
 • Controle van de coherentie en de juistheid van de financiële fiches van de tentoonstellingen, in samenspraak met de productieleiders.
 • Toezicht op de verschillende stadia van bestellingen en aankopen (met name vervoer, verzekering, vaststellingen, opstelling): opmaken van bestekken en analyse van de offertes.
 • Organisatie en controle van de verplaatsing van de kunstwerken: afspraken, bruikleencontracten, bestekken, transportformaliteiten, verzekeringen ...
 • Regelmatige opvolging van kwesties in verband met het vervoer van kunstwerken, verzekeringen, actuele ontwikkelingen op de markt van dienstverleners en aspecten van duurzame ontwikkeling.

 

Logistiek, transport en conservering

 • Toezicht op de voortgang van de aan de productieleiders toegewezen lijst van werken voor de tentoonstellingen: voortgang van de bruikleenprocedures, contacten met de bruikleengevers.
 • Supervisie en coördinatie van het plaatsen en wegnemen van de werken.
 • Directe lijn met de planningsverantwoordelijke.
 • Analyse van de inhoud van de technische dossiers van de werken (beperkingen inzake conservering/tentoonstelling, veiligheid van de werken, specifieke eisen van de bruikleengevers, ...)
 • Planning en controle van de verschillende fasen van de verplaatsing van de werken: organisatie van en toezicht op het vervoer, het ophalen, de levering, het uitpakken en verpakken, de montage en demontage, de vaststellingen ...
 • Coördinatie van interne en externe partijen die betrokken zijn bij de manipulatie en installatie van de werken.
 • Voorkoming van het risico op beschadigingen bij de manipulatie, het vervoer en de tentoonstelling van werken.
 • Naleving van de administratieve procedures en het regelgevings- en juridisch kader voor het lenen en ontlenen van werken.
 • Anticiperen op en toepassen van douaneprocedures.
 • Naleving van de voorwaarden voor de conservering en tentoonstelling van de werken.
 • Opstellen van een samenvattend verslag over de toestand van een werk (of een beroep doen op de deskundigheid van een restaurateur) en bepalen welke werken moeten worden gerestaureerd.
 • Uitvoering van preventieve instandhoudingsmaatregelen.
 • Beheer van de database met werken voor tijdelijke tentoonstellingen.
 • Meewerken aan de aansturing van het project voor de opslagplaatsen.
 • Mogelijke begeleiding van het transport van werken in België en in het buitenland.

Jouw profiel

De persoon die wij zoeken beschikt over de volgende kwaliteiten en vaardigheden:

 

Vereiste vaardigheden

 • Een diploma kunstgeschiedenis, art handling of cultuurmanagement.
 • Minstens 5 jaar ervaring met de uitwerking van tentoonstellingen en projectbeheer.
 • Ervaring met teambeheer of bereid zijn om zich op dit gebied te ontwikkelen.
 • Grondige kennis van de instrumenten en middelen die in de productieketen van een tentoonstelling worden gebruikt.
 • Ervaring met het manipuleren of het superviseren van de manipulatie van een kunstwerk.
 • Zeer goede kennis van de moderne en hedendaagse kunstgeschiedenis.
 • Kennis van preventieve conserverings- en restauratiemethoden, van technieken voor de verpakking en opslag, alsook voor het analyseren en diagnosticeren van werken.
 • Kennis van de juridische, institutionele en professionele omgeving van het museumwezen.
 • Beheersing van:

- Regels en procedures met betrekking tot art handling;

- Problematieken inzake het vervoer en de verzekering van kunstwerken;

- Openbare aanbestedingen;

- Veiligheidsvoorschriften en -normen.

 • Goede kennis van software voor collectiebeheer en archivering.
 • Beheersing van het Office-pakket en van planningtools.
 • Beheersing van het Nederlands of het Frans.
 • Zeer goede kennis van het Engels.

 

Ingesteldheid

 • Je bent een teamspeler.
 • Je bent georganiseerd, werkt nauwkeurig en anticipeert.
 • Je bent reactief, flexibel en kunt om met soms krappe deadlines.
 • Je weet hoe je de juiste informatie op het juiste moment kunt doorgeven en kunt oplossingen voor geschillen voorstellen aan je oversten.
 • Je kunt synthetiseren en prioriteiten stellen.

 

Pluspunt

 • Kennis van de Brusselse actoren met betrekking tot jouw vakgebied.

 

KANAL heeft de ambitie om als organisatie echt inclusief te zijn, een weerspiegeling van Brussel, met personeel en publiek even divers als de gemeenschappen waarvoor ze werkt. We moedigen kandidaten die deze waarden onderschrijven aan om te solliciteren.

Wij bieden jou

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijke bezoldiging en extralegale voordelen:

- Hospitalisatieverzekering

- Pensioenverzekering

- Maaltijdcheques van 8 euro

- MIVB-abonnement

- Gsm-abonnement

- 8 extra verlofdagen

 • Telewerken met 45 euros/maand als forfaitaire bedrag.
 • Werk in een stimulerende omgeving in een museale instelling in volle opbouw.

 

Interesse?

Bezorg ons je kandidatuur (motivatiebrief en gedetailleerd cv) per e-mail als één PDF-document, ter attentie van Nathalie MARTIAT, HR-verantwoordelijke, via , uiterlijk tegen 7/12/22. Gelieve in de onderwerpregel volgende bewoording te gebruiken: « Verantwoordelijke Productie Tentoonstelling ».

 

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 19/12/22.

 

KANAL staat open voor diversiteit en oefent geen enkele vorm van discriminatie uit. Uw sollicitatie wordt verwerkt op basis van objectieve criteria die rechtstreeks verband houden met de vereiste vaardigheden en/of de gevraagde ervaring voor de functie.